Hvad er øreknoglerne?

De auditive øreknogler er de tre små knogler, der ligger bag trommehinden i mellemøret. De danner en kæde, der forbinder trommehinden (tympanic membrane) med det ovale vindue i det indre øre. Disse tre knogler arbejder sammen om at forstærke og transmittere lydbølger, hvilket sikrer en effektiv lydledning.

Når lydbølgerne bevæger sig gennem luften, opsamles de af det ydre øre eller øresneglen, som leder lydbølgerne ind i og langs øregangen mod trommehinden. Når lydbølgerne rammer trommehinden, vibrerer den.

Men hvordan fungerer de helt præcist?
 1. På trommehinden sidder den første af de auditive knogler, kaldet malleus. Den ligner en hammer og er forbundet i den anden ende med den anden øreknogle.
 2. Hammerens bevægelse overfører lydvibrationer til den anden øreknogle, kaldet incus, som ligner en ambolt.
 3. Incus overfører til gengæld vibrationerne til stapes, som ligner en stigbøjle. Stigbøjlen er forbundet med det indre øre (den snegleformede cochlea) via den ovale vinduesmembran. Når denne vibrerer, overfører den de forstærkede vibrationer til det væskefyldte indre øre.

Hvad er øreknoglernes funktion?

Øreknoglernes primære funktion er at overføre lydvibrationer fra trommehinden til det indre øre. Formen og placeringen af knoglerne forbedrer lydforstærkningen og muliggør en effektiv lydtransmission.
Her er en trinvis beskrivelse af, hvordan det fungerer:
 1. Ved at omdanne lydbølger til mekaniske vibrationer (bevægelse) øger knoglemusklerne lydbølgernes tryk.
 2. Denne trykstigning gør det muligt at matche impedansen (eller den relative modstandsforskel) mellem det luftfyldte ydre øre og det væskefyldte indre øre.
 3. Denne tilpasning optimerer overførslen af lydenergi, hvilket giver mulighed for en klar og præcis auditiv opfattelse.

Tilstande relateret til øreknoglerne

1. Otosklerose eller forkalkning af øreknoglerne:
Otosklerose er en tilstand, der er karakteriseret ved unormal knoglevækst omkring øreknoglerne, som typisk påvirker stigbøjlen. Dette kan resultere i begrænset bevægelse af stigbøjlen, hvilket fører til konduktivt høretab.3, 4,

Forkalkning, aflejring af calcium på knoglerne, kan også hæmme deres bevægelighed og forårsage hørenedsættelse.
2. Dislokation eller diskontinuitet i ossikelkæden:
En eller flere af øreknoglerne kan gå af led, så de ikke sidder korrekt og lydledningen forringes.

Diskontinuitet i den ossikulære kæde opstår ofte som følge af:
 • Hovedtraume
 • Pludselige ændringer i trykket, f.eks. under dykning eller flyvning
 • Infektion i mellemøret
 • Kronisk suppurativ otitis media (betændelse)
 • Misdannelse af knoglerne fra fødslen
 • Otosklerose
 • Kolesteatom (ikke-kræftfremkaldende vækster i mellemøret)
 • Traume fra høj støj
Diskontinuitet i knoglekæden behandles typisk med et høreapparat eller med en operation/ rekonstruktionskirurgi af knoglekæden.1

Knoglerne og høretab

Da øreknoglerne er en integreret del af transmissionen af lydvibrationer, kan enhver tilstand eller skade, der påvirker disse knogler, føre til høretab.

Konduktivt høretab, som skyldes forstyrrelser i lydoverførslen gennem mellemøret, er ofte forbundet med abnormiteter i øreknoglerne.

Denne type høretab kan ofte afhjælpes med passende medicinsk intervention eller kirurgiske indgreb rettet mod knoglerne.

Hvordan behandles beskadigede øreknogler?

1. Medicinering
I tilfælde af otosklerose kan medicin som natriumfluorid eller bisfosfonater hjælpe med at bremse udviklingen af tilstanden. Disse medikamenter virker ved at hæmme unormal knoglevækst og bevare hørefunktionen.4
2. Kirurgiske indgreb:
Når konservative tiltag ikke virker, kan det være nødvendigt med et kirurgisk indgreb for at reparere eller udskifte beskadigede knogler. Procedurer som ossikuloplastik involverer reparation eller rekonstruktion af knoglerne ved hjælp af proteser eller transplantatmaterialer.2

En anden kirurgisk mulighed er stapedektomi, hvor man fjerner den berørte stigbøjle og erstatter den med en protese.
3. Implantater i mellemøret
I de tilfælde, hvor knoglerne er alvorligt beskadigede eller ikke fungerer, kan man overveje et mellemøreimplantat. Disse implantater stimulerer direkte de indre ørestrukturer og går uden om øreknoglerne.

Implantationsproceduren er effektiv, men indebærer sine egne risici og bør overvejes nøje.5
4. Høreapparater
Selvom det ikke løser eventuelle skader på knoglerne, er et høreapparat det mest almindelige indgreb til at overvinde tab af hørelse på grund af den underliggende tilstand, der påvirker knoglerne.

Øreknogler og balance/svimmelhed

Øreknoglerne spiller ingen direkte rolle for balance eller svimmelhed. Deres primære funktion er at transmittere lydvibrationer, ikke at opretholde ligevægt. Visse tilstande, der påvirker det indre øre, såsom Menières sygdom (et problem i det indre øre, der kan forårsage svimmelhed) eller vestibulært schwannom6 (en godartet, langsomt voksende tumor, der udvikler sig fra balance- og hørenerven), kan dog føre til balanceproblemer og svimmelhed.

Disse tilstande kan indirekte påvirke øreknoglerne, da de ligger tæt på hinanden og er indbyrdes forbundne i ørets struktur.

Resumé

De auditive knogler, som består af malleus, incus og stapes, er afgørende for overledningen af lydvibrationer i mellemøret. De spiller en afgørende rolle for hørelsen ved at forstærke og overføre lydbølger til det indre øre.

Forskellige tilstande, herunder otosklerose, dislokation og traumer fra høj støj, kan påvirke knoglernes funktion og føre til høretab.

Behandlingsmulighederne spænder fra medicin til kirurgiske indgreb og implantater, afhængigt af hvor alvorlig skaden på øreknoglerne er. Høreapparater er et almindeligt indgreb til at overvinde det høretab, der er forbundet med skader på knoglerne.

Selvom knoglerne ikke har direkte indflydelse på balance eller svimmelhed, kan tilstande, der påvirker det indre øre, have indirekte indflydelse på både hørelse og ligevægt.

Referencer

 1. Arts HA. Ossicular Chain Disorders: Diagnosis and Management. Med Clin North Am. 2018;102(5):925-942.
 2. Niedermeyer HP. Indication, technique, and results of ossiculoplasty. GMS Curr Top Otorhinolaryngol Head Neck Surg. 2013;12:Doc05.
 3. Quesnel AM, Ishai R, Cureoglu S, Paparella MM. Otosclerosis: Current concepts in genetics and molecular biology. Otolaryngol Clin North Am. 2018;51(3):551-560.
 4. Vlastarakos PV, Nikolopoulos TP, Tavoulari E, Papacharalampous GX, Korres SG. Otosclerosis: twenty years' experience from a single ENT tertiary referral center. Audiol Neurootol. 2012;17(5):331-337.
 5. Middle Ear Implants (2022). Retrieved from https://www.hearinglink.org/your-hearing/implants/middle-ear-implants/ on 30 May 2023.
 6. Vestibular Schwanoma (Acoustic Neuroma) and Neurofibromatosis (2017). Retrieved from https://www.nidcd.nih.gov/health/vestibular-schwannoma-acoustic-neuroma-and-neurofibromatosis on 30 May 2023.
Oplysningerne i denne artikel er kun til uddannelsesmæssige og informative formål. Du bør ikke bruge oplysningerne som en erstatning for professionel medicinsk rådgivning eller konsultation. Hvis du har spørgsmål om dit helbred, bør du altid rådføre dig med en læge eller andet sundhedspersonale.