Oversigt:

Absolut og relativ gehør: Hvad er forskellen?

Perfect Pitch, på dansk kaldet absolut gehør eller absolut tonehøjde, er evnen til at identificere eller gengive musiktoner nøjagtigt uden behov for en referencetonehøjde.3 Personer med absolut tonehøjde besidder en iboende følelse af tonehøjde, der gør dem i stand til at genkende og genkalde specifikke frekvenser eller musikalske frekvenser og toner. Det betyder, at de nemt kan identificere en node som værende et A-, C#- eller en, hvilken som helst anden tonehøjde uden at skulle bruge hjælp.4

I modsætning hertil er personer med relativ gehør afhængige af at sammenligne tonehøjder med et kendt referencepunkt, såsom en tidligere spillet tone eller et musikinstrument.

Absolut gehør og relativ gehør repræsenterer to forskellige måder at opfatte og forstå musikalske tonehøjder på.

Som nævnt før refererer absolut gehør til evnen til at identificere en node ved navn uden nogen reference. På den anden side involverer relativ gehør evnen til at identificere og forstå forholdet mellem tonehøjder.

Musikere med relativ gehør kan bestemme intervaller, melodier og akkorder ved at sammenligne dem med et kendt udgangspunkt eller toneart.

Er Perfect Pitch sjælden?

Perfekt pitch anses generelt for at være en sjælden evne. Det anslås, at omkring 1 ud af 10.000 mennesker besidder absolut gehør.2

Forskning tyder på, at det er mere almindeligt hos personer med en musikalsk baggrund, såsom professionelle musikere eller personer, der startede med musiktræning i en tidlig alder. De nøjagtige årsager og mekanismer bag udviklingen af absolut gehør er dog stadig ikke fuldt ud forstået.1

Bliver du født med absolut gehør eller er det tillært?

Debatten om, hvorvidt absolut gehør er en medfødt evne eller en tillært færdighed, fortsætter.

Nogle undersøgelser tyder på en genetisk disposition for absolut gehør, hvilket antyder, at individer kan blive født med en større sandsynlighed for at tilegne sig denne evne.5 Men miljøfaktorer, såsom tidlig musikalsk træning og eksponering for musik, menes også at spille en væsentlig rolle i dens udvikling.

Det menes, at en kombination af genetiske og miljømæssige faktorer bidrager til manifestationen af absolut gehør.5

Eksempler på kunstnere, der er kendt for at have Perfect Pitch

Forskellige kendte kunstnere er gennem tiden blevet forbundet med at være disponeret med absolut gehør. Det er dog vigtigt at bemærke, at ikke alle kunstnere besidder evnen.

Blandt kunstnere der menes at have haft absolut gehør, er Ludwig van Beethoven og Wolfgang Amadeus Mozart, begge anerkendte klassiske komponister. Hvad angår moderne kunstnere, er Billie Eilish, Elvis Presley og Michael Jackson blevet citeret for at have absolut gehør.

Det skal dog holdes for øje, at tilgængeligheden af nøjagtig historisk dokumentation gør det vanskeligt definitivt at bekræfte disse kunstneres absolutte gehør.

Hvordan tester man for perfect pitch?

Testen for absolut gehør kan udføres gennem forskellige metoder:
 • En almindelig tilgang er ”the pitch-naming test”, hvor der spilles en række isolerede noder og individerne derefter bliver bedt om at identificere noderne ved deres respektive gehør navne.
 • En anden test involverer gengivelse af en given tone på et musikinstrument uden nogen referencetone.
 • Derudover kan test omfatte opgaver såsom at identificere intervaller, akkorder eller melodier på gehør.8
Disse vurderinger kan hjælpe med at afgøre, om en person har evnen til at genkende og gengive tonehøjder nøjagtigt uden ekstern hjælp.

Kan du have absolut gehør med et høretab, eller hvis du bærer et høreapparat?

Med hensyn til forholdet mellem absolut gehør og høretab tyder undersøgelser på, at personer med høretab eller som bruger høreapparater kan opleve et fald i deres absolutte gehør.6

I hvilket omfang dette sker kan dog variere afhængigt af sværhedsgraden og arten af høretabet.

I nogle tilfælde kan individer miste deres absolutte gehør helt, mens det for andre kan være svækket, men stadig til stede i en vis grad.

Det er vigtigt at bemærke, at høretab ikke nødvendigvis garanterer et tab af absolut gehør, da personer, der udvikler absolut gehør, før de oplever høretab, kan bevare et vist niveau af denne evne.

Hvad er grundfrekvens og harmoniske komplekse toner?

Svarende til lydene fra de fleste musikinstrumenter, er stemt tale dannet af harmoniske komplekse toner. Disse toner består af mange rene toner (toner bestemt primært af deres frekvens), kaldet harmoniske. Harmoniske komplekse toner består af flere frekvenser, der er multipla af en enkelt grundfrekvens (F0), som er den laveste frekvens af en lydbølge.

For eksempel, hvis F0 er 100 Hz (Hertz), vil de højere harmoniske være 200 Hz, 300 Hz, 400 Hz og så videre.

Er tonehøjde vigtigt for taleopfattelse?

Tonehøjden er selvfølgelig vigtig for musikopfattelsen, men den er også særlig vigtig for taleopfattelsen. Det spiller en afgørende rolle i vores evne til at adskille lyde, der kommer fra forskellige kilder, for eksempel to personer, der taler på samme tid.

Inden i cochlea, det snegleformede indre øre, ligger basilarmembranen. Dette er det vigtigste mekaniske element i det indre øre, som vibrerer som reaktion på indkommende lydbølger.
Massen og stivheden af basilarmembranen ændres fra bunden til spidsen af cochlea.

Højfrekvente lyde frembringer maksimal bevægelse af basilarmembranen ved "bunden" af cochlea (nær stigbøjlen - en af de tre indre knogler - se artiklen om øreknoglerne), mens lavfrekvente lyd-vibrationer bevæger sig op langs basilarmembranen fra basen og aktiverer også de apikale dele.

Vibrationsmønstrene har den effekt, at de adskiller indkommende lyd i dens komponentfrekvenser, der aktiverer forskellige cochleare områder. Hvert punkt langs cochleaens basilarmembran reagerer på et begrænset frekvensområde. Hos lyttere med høretab er tonehøjdeopfattelsen – både med rene toner og komplekse toner – ofte dårligere end normalt.

Nedsættelse af hørelsen er ofte ledsaget af dårligere frekvensselektivitet langs basilarmembranen. Dette betyder, at 'auditive filtre' langs membranen er bredere, og derfor kan frekvensdiskrimination (dvs. at beslutte om to toner har samme tonehøjde eller ej) være mindre præcis. Diskriminerende lydstyrke og behandling af timing eller tidsmæssige aspekter af talelyde kan også blive påvirket af høretab.

Når det er sagt, er der dog, som med mange auditive kapaciteter, stor variation mellem forskellige lyttere.

Resumé

Som konklusion er absolut gehør, eller absolut tonehøjde, en sjælden og meget efterspurgt evne, der gør det muligt for individer at identificere og gengive musiktoner nøjagtigt uden ekstern reference.

Mens perfekt tonehøjde menes at have både genetiske og miljømæssige faktorer, der påvirker dets udvikling, er de nøjagtige mekanismer endnu ikke fuldt ud forstået.

Bemærkelsesværdige kunstnere gennem historien, herunder Beethoven og Mozart, såvel som moderne musikere som Billie Eilish, Elvis Presley og Michael Jackson, er blevet forbundet med absolut gehør.

Test for absolut gehør involverer forskellige vurderinger, der evaluerer en persons evne til at genkende og gengive tonehøjder nøjagtigt.

Endelig antyder forholdet mellem absolut gehør og høretab, at hørenedsættelse kan påvirke absolut gehørs tonehøjde evner for både musik- og taleopfattelse, men graden af påvirkning kan variere fra person til person.

Referencer:

 1. Levitin, D. J., & Rogers, S. E. (2005). Absolute pitch: Perception, coding, and controversies. Trends in cognitive sciences, 9(1), 26-33.
 2. Gregersen, P. K., Kowalsky, E., Kohn, N., & Marvin, E. (1999). Absolute pitch: prevalence, ethnic variation, and estimation of the genetic component. American Journal of Human Genetics, 65(3), 911-913.
 3. Takeuchi, A. H., & Hulse, S. H. (1993). Absolute pitch. Psychological Bulletin, 113(2), 345-361.
 4. Miyazaki, K. (1988). Musical pitch identification by absolute pitch possessors. Perception & Psychophysics, 44(6), 501-512.
 5. Baharloo, S., Johnston, P. A., Service, S. K., Gitschier, J., & Freimer, N. B. (1998). Absolute pitch: an approach for identification of genetic and nongenetic components. American Journal of Human Genetics, 62(2), 224-231.
 6. Oxenham AJ. (2008). Pitch perception and auditory stream segregation: Implications for hearing loss and cochlear implants. Trends Amplif., Dec;12(4):316-31. doi: 10.1177/1084713808325881. Epub 2008 Oct 30. PMID: 18974203; PMCID: PMC2901529.
 7. Eggermont, J. (2017). Hearing Basics. Hearing Loss: Causes, Prevention and Treatment, Ch.1, 3-36. 
 8. What is Perfect Pitch? (2018). Retrieved from https://www.3d-varius.com/what-is-perfect-pitch/ on 8 June 2023.
Informationen i denne artikel er udelukkende til informationsformidling. Du skal ikke benytte informationen som en erstatning til professionel hjælp. Hvis du har spørgsmål omkring dit helbred og sundhed, skal du altid henvende dig hos din praktiserende læge.