Man-fre fra kl. 09.00 til 18:30 7060 6800

Pludselig er der en ubehagelig piben, brummen eller susen for ørerne. Tinnitus kan godt give dig en forskrækkelse. Selv om symptomerne mange gange forsvinder igen med tiden, er det altid en god idé at informere sig. Men hvad er tinnitus for noget? Kan man beskytte sig imod det? Og hvordan kan det påvirke hverdagen? Her finder du svarene og gode råd til disse og mange andre spørgsmål.

Hvad er tinnitus?

Tinnitus er ubehagelige ørelyde, som kun den berørte kan høre. Der er ikke tale om en selvstændig sygdom, men et medicinsk symptom.
Mor og datter går tur i strandkanten

Hvordan ved man, at der er tale om tinnitus?

Den nævnte lyd kan være en brummen, en knækken, en susen eller en piben. Høj, dyb, ensartet, rytmisk, kraftig eller stille – tinnitus kan have mange forskellige former.

Lydstyrke om morgenen

For nogle er lyden ret ubehagelig om morgenen. I soveværelset er der ofte ikke så høje lyde. Derfor bliver tinnitussen opfattet som mere intensiv. Nogle mennesker skærer også tænder om natten. Dette kan ligeledes forstærke lyden i ørerne.

Hvor skadelig er tinnitus?

Tinnitus kan påvirke livskvaliteten på mange forskellige måder.
I princippet findes der to typer tinnitus:
  • Kompenseret tinnitus bemærkes næsten ikke af de berørte personer, og lyden undertrykkes ofte.
  • Dekompenseret tinnitus forårsager alvorlige gener på længere sigt. Frygten for en forværring og social isolation kan spille en rolle. Der kan også opstå støjoverfølsomhed (hyperakusis) over for normale lyde.

Hvor længe kan tinnitus vare ved?

Tinnitus kan opstå helt kort og forsvinde igen med det samme, men den kan også blive i flere måneder eller endda hele livet. I sidstnævnte tilfælde er der tale om kronisk tinnitus. Overordnet set skelner man mellem tre kategorier:
  • Op til 3 måneder: Akut tinnitus
  • 3 til 12 måneder: Subakut tinnitus
  • Fra 12 måneder: Kronisk tinnitus

Hvordan opstår den?

De mange forskellige årsager til tinnitus gør, at lægerne ikke nødvendigvis kan måle enhver form for susen for ørerne. Der findes i princippet to typer:
Subjektiv tinnitus
Subjektiv tinnitus kan ikke måles udefra. Lægen har derfor vanskeligt ved at sætte en finger på de præcise udløsende faktorer, hvilket yderligere vanskeliggør en behandling. Årsagen kan være i de forskellige områder af øret, men også i nerverne eller sågar i hjernen. Tinnitus kan også forekomme, hvis øregangen er tilstoppet.

I det indre øre kan tinnitus opstå som følge af et højt knald, et pludseligt høretab eller aldersbetinget hørenedsættelse. Videnskaben formoder, at en skade i det indre øre kan føre til, at bestemte toner ikke længere sendes til hjernen. Hjernen forsøger derefter at kompensere for disse manglende toner ved at generere dem selv. I dette tilfælde hører man da en tone i øret, som man egentlig ikke bør kunne høre pga. nedsat hørelse.

I mellemøret kan tinnitus udløses af en defekt trommehinde. Infektioner kan også være udløsende faktorer.

Hos mange patienter kan tinnitus føres tilbage til en fejlfunktion i hjernen. I dette tilfælde forsvinder tinnitus ikke, hvis hørenerven bliver beskadiget. Mulige årsager til denne fejlfunktion kan være hjernehindebetændelse eller en tumor i hjernens auditoriske område. Nogle gang kan tinnitus også have psykiske årsager.
Objektiv tinnitus
Objektiv tinnitus ses ofte som ledsager til en anden lidelse hos den pågældende person, f.eks. Morbus Menière. Den opstår nær det indre øre og kan måles af øre-næse-halslægen ved hjælp af specialudstyr. Tinnitus som symptom på Morbus Menière, der er en lidelse i det indre øre, behandles ofte via terapi eller et operativt indgreb.

Ved karforsnævring i det indre øre hører man ofte en lyd, der er synkron med pulsen.
Ved muskelkramper hører man en klikkende lyd i øret.

Tinnitus kan også hænge sammen med åndedrættet. Det er som oftest tilfældet, hvis lukkemekanismen til det eustakiske rør er defekt. Dette rør forbinder ganen og halsen med øret.
Ved kæbeledsproblemer kan knoglevæv og bruskvæv støde sammen. I så fald hører man knagen eller en malende lyd.

Andre årsager til tinnitus?

Der kan være flere årsager til, at den ubehagelige piben, brummen eller susen for ørerne rammer. Tinnitus kan opstå ved fx både fysisk og psykisk stress, bivirkninger fra medicin eller overbelastning af hørelsen. Alt er muligt – lige fra sygdom til stress.
Stress
En hyppig årsag til tinnitus er stress. Der kan være tale om både fysisk og psykisk stress. For meget arbejde belaster ofte psyken, men der kan også være tale om andre udløsende hændelser. Tinnitus er ofte et første tegn på, at kroppen ikke kan håndtere stressen. Typiske symptomer er hylen, piben, susen eller en dyb brummen for ørene, og den kan være enten høj eller lav.
Medicin
Ubehagelige ørelyde kan være en bivirkning af medicin. Visse smertestillende medikamenter, gigtmedicin, malariamidler og enkelte antidepressive midler kan udløse sådanne symptomer. Forskellige blodtrykssænkende præparater, bl.a. ACE-hæmmere eller betablokkere, kan også forårsage ørelyde.
Støj
Hos mange mennesker er tinnitus følgevirkningen af en overbelastning af hørelsen. Bestemte typer støj på byggepladser eller høj musik på diskoteker kan udløse tinnitus. Det anbefales at bære høreværn.
Rusmidler
Narkotika og andre stoffer kan også udløse ørelyde – ikke mindst alkohol og nikotin. Men faktisk kan koffein have samme effekt. Nogle gange forstærkes tinnitusvirkningen efter indtag af flere glas vin eller øl.
Salt
Kosten kan også være skyld i uønskede ørelyde. Meget saltholdig eller krydret mad kan forværre støjen for ørene. Glutamat er også på observationslisten. Der er dog endnu ikke noget endeligt bevis.
Tinnitus kan udløses af mange forskellige ting. Alt er muligt – lige fra sygdom til stress. Derfor er årsagen af afgørende betydning for den pågældende behandling. Et høreapparat kan hjælpe. Du kan finde oplysninger om de forskellige typer af høreapparater her.

 
Hvad er pludseligt høretab?
Hvad er en audiologist?
Brochure Vejen til bedre hørelse Download vores brochure