Man-fre fra kl. 09.00 til 18:30 7060 6800
Forside
Brugervilkår

Brugervilkår

AudioNova (Sonova Audiological Care Denmark ApS) er en del af Sonova AG, der er en af de førende producenter af innovative høreløsninger. I vores kerneforretning tilbyder vi varemærkerne Phonak, Unitron, Advanced Bionics og Connect Hearing, og vores kunder har hermed adgang til et af de mest komplette sortimenter af høreprodukter på markedet. Dette website ejes og drives af AudioNova (Sonova Audiological Care Denmark ApS). Når du går ind på vores hjemmeside, accepterer du nærværende Brugervilkår.

1. Garantifraskrivelse
Vi har bestræbt os på – og vil også fremover bestræbe os på – at give dig præcise og opdaterede oplysninger. Vi garanterer dog ikke eller på anden vis erklærer, udtrykkeligt eller stiltiende, at de oplysninger, der er anført eller henvises til, er præcise eller fuldstændige. Desuden ifalder AudioNova (Sonova Audiological Care Denmark ApS) under ingen omstændigheder erstatningsansvar for direkte skade, indirekte skade, hændelig skade eller følgeskade, som skyldes brug af, adgang til eller manglende mulighed for at udnytte disse oplysninger. AudioNova (Sonova Audiological Care Denmark ApS) ifalder herudover ikke erstatningsansvar for mulige fejl eller udeladelser i indholdet af disse oplysninger. Dette gælder især henvisninger til produkter og serviceydelser, som leveres af AudioNova (Sonova Audiological Care Denmark ApS). Oplysninger på dette website kan indeholde tekniske unøjagtigheder og typografiske fejl. AudioNova (Sonova Audiological Care Denmark ApS) kan desuden til enhver tid og uden forudgående meddelelse herom foretage forbedringer af og/eller ændringer i de produkter og/eller programmer, som beskrives i sådanne oplysninger, og ifalder under ingen omstændigheder erstatningsansvar for mulige følgevirkninger af sådanne ændringer.

Oplysninger, som offentliggøres på internettet af AudioNova (Sonova Audiological Care Denmark ApS), kan indeholde henvisninger eller krydsreferencer til AudioNova (Sonova Audiological Care Denmark ApS) produkter, programmer og serviceydelser – gennem enten illustrationer eller beskrivelser – som ikke er lancerede eller tilgængelige i dit land. Referencer af denne art er ikke ensbetydende med, at AudioNova (Sonova Audiological Care Denmark ApS) har til hensigt at lancere sådanne produkter, programmer eller serviceydelser i dit land. Du kan indhente yderligere oplysninger hos din lokale AudioNova (Sonova Audiological Care Denmark ApS). Vi bestræber os at sikre, men kan dog ikke garantere, at disse produkter, programmer og serviceydelser uanset dit valg ikke indeholder vira, trojanske heste eller andre forekomster, som har destruktiv karakter. AudioNova (Sonova Audiological Care Denmark ApS) ifalder ikke erstatningsansvar over for nogen parter for direkte skade, indirekte skade, særlig skade eller anden følgeskade for at bruge dette website, herunder, men ikke begrænset til, driftstab, tab af programmer eller andre data, som findes på dit informationsbehandlingssystem, eller på anden måde, selv om vi udtrykkeligt har meddelt, at der er en risiko for sådanne skader. 

2. Ingen faglig rådgivning
Vores hjemmeside og indholdet på vores hjemmeside må ikke opfattes som medicinsk, juridisk eller anden faglig rådgivning. Oplysninger om forskellige tilstande knyttet til hørevanskeligheder og behandlingen heraf træder således ikke i stedet for rådgivning, som ydes af audiologer eller andre faglige sundhedspersoner. Tag kontakt til en audiolog eller en anden faglig sundhedsperson, hvis du ønsker at få lægelig rådgivning eller få foretaget ændringer i dit medicinske eller audiologiske behandlingsregime.

3. Køb
Du kan købe produkter ved at gå ind på vores hjemmeside. Alle køb er underlagt Vilkår og betingelser for onlinesalg (Terms and Conditions of Online Sale), som du kan gennemse i forbindelse med bestillingsproceduren. Du kan også til enhver tid gennemlæse Vilkår og betingelser for onlinesalg ved at gå ind på vores hjemmeside.

4. Links
Der kan blive vist eller være adgang til tredjepartsindhold på vores hjemmeside. AudioNova (Sonova Audiological Care Denmark ApS) påtager sig ikke noget ansvar og ifalder ikke erstatningsansvar for tredjepartsindhold. Vores hjemmeside kan desuden indeholde links eller henvisninger til andre hjemmesider, som ikke har tilknytning til AudioNova (Sonova Audiological Care Denmark ApS). AudioNova (Sonova Audiological Care Denmark ApS) er dog ansvarlig for et sådant indhold på andre websites og ifalder ikke erstatningsansvar for skader eller personskader, som skyldes brugeres adgang til de omtalte hjemmesider. Links til andre hjemmesider skal udelukkende anses for at være et servicetilbud til brugere på vores hjemmeside.

5. Sociale medier
Når du går ind på et online-community (netbaseret fællesskab) med tilknytning til AudioNova (Sonova Audiological Care Denmark ApS), hvis indhold genereres af individuelle medlemmer, påtager AudioNova (Sonova Audiological Care Denmark ApS) sig ikke noget ansvar for materiale, som er lagt op på det pågældende sociale medie, og garanterer ikke for indholdet, nøjagtigheden og brugen af indhold på denne hjemmeside. Holdningstilkendegivelser og oplysninger, som lægges op på sites af denne art, udtrykker alene synspunkter og holdninger hos disse medlemmer og afspejler ikke nødvendigvis AudioNovas (Sonova Audiological Care Denmark ApS) holdning. AudioNova (Sonova Audiological Care Denmark ApS) kan ikke og forsøger ikke at bekræfte troværdigheden af eventuelle påstande fra enkeltmedlemmer, der omtaler sig selv som sundhedsfaglig person eller audiologist.
AudioNova (Sonova Audiological Care Denmark ApS) anerkender, at enkeltpersoner har ret til at bruge sociale medier til at udtrykke egne synspunkter og holdninger. På vores sociale mediekanaler forbeholder vi os dog retten til at fjerne kommentarer, som vi anser for at være upassende, ikke-faglige eller udtryk for misbrug, og som anvendes til at fremme og gøre reklame for tredjepartswebsites, -initiativer eller -produkter, eller som indeholder en opfordring til at sælge, købe eller indsamle økonomiske midler.

Virksomhederne i Sonova Group er førende udbydere af innovative høreløsninger. Vi behandler medarbejdere og kollegaer, kunder, forretningspartnere og offentligheden på en hensynsfuld, tolerant, ærlig og oprigtig måde. Vi henviser til vores Code of Conduct, som kan fremsendes på efterspørgsel. De principper og regler, som gælder for medarbejdernes aktiviteter i Sonova Group generelt, er også gældende for onlineaktiviteter.

6. Ophavsret (copyright)
Hele indholdet på AudioNovas (Sonova Audiological Care Denmark ApS) hjemmeside er ophavsretligt beskyttet, idet alle rettigheder til indholdet på AudioNovas (Sonova Audiological Care Denmark ApS) hjemmeside forbeholdes. Du kan navigere rundt på hjemmesiden uden begrænsning, men har dog kun ret til at udnytte oplysningerne på hjemmesiden, herunder tekst, billeder, lyd og video ("Oplysningerne"), til ikke-kommerciel brug. Du har ikke adgang til at distribuere, ændre, overføre, genbruge, genopslå eller bruge Oplysningerne til kommerciel brug uden AudioNovas (Sonova Audiological Care Denmark ApS) skriftlige og forudgående tilladelse hertil. Du skal bevare og gengive alle meddelelser om ophavsrettigheder og andre ejerrettigheder, som fremgår af de Oplysninger, du downloader. Du skal tage udgangspunkt i, at alt, hvad du ser eller læser på hjemmesiden, er underlagt ophavsret, medmindre andet er anført, ligesom du må ikke bruge det pågældende materiale uden AudioNovas (Sonova Audiological Care Denmark ApS) skriftlige tilladelse, med mindre det fremgår af nærværende Brugervilkår.

7. Varemærker
Du skal tage udgangspunkt i, at alle produktnavne, som fremgår af hjemmesiden – uanset om disse er anført med stor skrift, i kursiv eller som varemærkesymbol – er varemærker, som tilhører AudioNova (Sonova Audiological Care Denmark ApS) eller andre parter. Du tildeles eller overdrages ikke rettigheder eller licens til disse varemærker.

8. Revisioner
AudioNova (Sonova Audiological Care Denmark ApS) har ret til, når som helst, at revidere nærværende Brugervilkår, hvilket sker ved en opdatering af dette opslag. Du har pligt til at overholde sådanne revisioner og skal således med jævnlige mellemrum gå ind på denne side for at få vist de senest opdaterede Vilkår og betingelser, som du har pligt til at overholde.

Senest opdateret: 14. oktober 2020