Man-fre fra kl. 09.00 til 18:30 7060 6800

God hørelse giver livskvalitet, gør vores kommunikation lettere og styrker relationerne til vores medmennesker. Men det menneskelige øre er et følsomt organ, som ved overbelastning eller blot med alderen, kan miste sin ydeevne. Hvis du har på fornemmelsen, at din hørelse muligvis er påvirket, anbefaler vi, at du gennemfører en høretest – den tager ikke lang tid og giver dig vished.

Så let er det at gennemføre en høretest

For det meste opstår de første tegn på en nedsat hørelse, når man runder 50 år, men børn og unge kan også lide af nedsat hørelse. Når hørelsen har været udsat for flere års overbelastning, er det normalt først tonerne med de høje frekvenser på 2000 til 5000 Hz, man ikke længere kan høre. Normalt har det menneskelige øre svært ved at opfatte disse frekvenser, og derfor er det kun en begrænset del af hørelsen, der er påvirket.

Derfor bemærker man i første omgang slet ikke et snigende høretab, indtil der kommer flere tegn på høretabet. Det er ikke altid nemt at erkende, at man har nedsat hørelse, men det er det første skridt på vejen mod bedre hørelse.
Partneren eller andre pårørende er ofte klar over problemet, mens den berørte person selv stadig er af en anden opfattelse: „Alt er i orden med mig.“

Hovedreglen for at få testet sin hørelsen er: Jo tidligere, desto bedre! Et ubehandlet høretab kan nemlig få alvorlige konsekvenser, medføre depression eller demens og endda føre til fysiske svækkelser. Derfor anbefaler mange læger, at man får foretaget en årlig høretest. På den måde er du altid på den sikre side.

Vores 3 minutters online høretest kan give dig en første indikation på, hvordan det står til med din hørelse.
 
Online Høretest
Start testen
1
Lyt til forskellige lyde
2
Besvar nogle få spørgsmål
3
Få resultatet med det samme

Spørgsmål til selvevalueringen

Hvis du eller andre har indtryk af, at din hørelse er blevet dårligere, kan du nemt teste dig selv før besøget og høretesten hos din audiologist: Hvis du kan forstå noget, der bliver hvisket til dig fra to meters afstand, foreligger der formentlig ikke nogen høreskade.

Hvis du besvarer nedenstående spørgsmål med henholdsvis „Ja“ eller „Nej“, kan du også få en foreløbig vurdering:
Samtaler
 • Opfatter du tale og støj som højt nok, men som uklar?
 • Har du fornemmelsen af, at mange mennesker mumler eller taler utydeligt?
 • Beder du ofte en samtalepartner om at gentage noget?
Særlige situationer
 • Har du nogle gange svært ved at forstå alt under en telefonsamtale?
 • Sidder du helst på de forreste rækker ved foredrag eller i teateret?
 • Er det vanskeligt at følge samtaler i større forsamlinger?
 • Bliver det endnu mere vanskeligt, hvis der er meget baggrundsstøj?
 • Opfatter du smalltalk – en hyggelig snak om løst og fast – som en anstrengelse?
 • Har du mistet glæden ved fester og andre begivenheder?
Hverdagen
 • Bliver du nogle gange spurgt, hvorfor du har skruet så højt op for tv'et?
 • Sker det, at du overhører dørklokken eller telefonen?
 • Har du på fornemmelsen, at der er færre og færre fugle, som synger udenfor?
 • Bliver du som fodgænger nogle gange forskrækket over et forbikørende køretøj, fordi du ikke har hørt dem?
 • Har du nogle gange eller permanent en lyd i øret – tinnitus?
Hvis du har afgivet ærlige svar, finder du hurtigt frem til en realistisk vurdering af din hørelse.

Hvis du har besvaret flere end to spørgsmål med „Ja“, bør du få foretaget en professionel vurdering af din hørelse hos en audiologist eller øre-næse-halslæge. Få mere at vide om, hvad en audiologist laver.
To kvinder kigger på vinduer

Hvad sker der ved høretesten?

Som regel gennemføres høretesten ved, at du får et headset, hvor der afspilles toner med forskellige frekvenser. Disse toner afdækker frekvensområdet fra 125 til 8000 hertz – altså meget dybe til meget høje toner. De afspilles enkeltvist i hvert øre og starter meget lavt – i det ikke-hørbare område – og tager langsomt til i lydstyrke. Så snart du hører tonen første gang, skal du reagere. Her anvender man ofte en knap eller en tast.

Herefter vil audiologisten stille dig nogle spørgsmål om din personlige situation. Eksempelvis: Hvorfor tror du, at din hørelse er blevet dårligere? Er du udsat for ekstrem støj på dit arbejde? Dine svar gør det muligt at drage en konklusion. Selve høretesten udføres under kliniske forhold og ikke under reelle forhold. I hverdagen er din hørelse også udsat for andre belastninger. Disse inddrages også ved evalueringen af testen.
Efter høretesten med headset, udføres den samme test en gang til ved hjælp af vibrationer mod kraniet. Dette er nødvendigt for at kunne fastslå eller udelukke eventuelle skader i mellemøret.

Høretesten evalueres via et såkaldt audiogram. Det viser tonerne på en skala og siger dermed noget om høretærsklen i decibel. Øre-næse-halslægen eller audiologisten kan aflæse, på hvilke frekvenser der findes afvigelser i forhold til normal hørelse. Dette gør det ikke kun muligt at diagnosticere forskellige typer af høretab, men også at vælge det rigtige høreapparat. Høretesten er altså ikke kun en vigtig del af diagnosen, men er også en del af rådgivningen ved selve købet af et høreapparat. Herefter viser audiologisten dig forskellige høreapparater, så der kan foretages en individuel vurdering af, hvilken model der er bedst egnet til dig.

Du finder yderligere oplysninger om høreapparater her.

Gode råd til at undgå nervøsitet

Mange er lidt nervøse inden en høretest. Dels fordi de ikke ved, hvad der kommer til at ske, og dels fordi de frygter resultatet. I begge tilfælde kan nervøsiteten påvirke testresultatet i negativ retning. Hvor hurtig du er til at registrere en tone, afhænger af din reaktionsevne, men også af din dagsform – om du er udsovet, stresset eller træt. Tag dig derfor god tid, og prøv, om du ikke kan møde helt afslappet op til en høretest. Det kan også være en god hjælp at have en ledsager med, som kan få dig til at slappe af.

Et par tips, der kan lægge en dæmper på nervøsiteten under forberedelsen:
 • Sørg for at få en god og grundig gennemgang af hele forløbet.
 • Prøv at trykke på knapperne, inden selve testen går i gang.
 • Sørg for, at headsetttet sidder komfortabelt. 
 • Træk vejret stille og roligt, og sørg for at sidde godt.
 • Det er muligt at justere hastigheden for, hvor hurtigt tonen tiltager i styrke. Det er også muligt at forlænge tiden mellem de enkelte toner. Vær ikke bange for at bede om at få sænket hastigheden.
 • En test kan altid gentages!

Hvor ofte bør jeg få foretaget en høretest?

Regelmæssig hørepleje er vigtig, da et høretab kan gøre, at hørelsen kommer ud af form. Vi anbefaler, at du får foretaget et høretjek hvert andet år. Regelmæssig gentagelse af en høretest gør det muligt at følge udviklingen i din hørelse. Jo længere tid et høretab er ubehandlet, jo længere tid går der, inden den bedst mulige hørelse igen kan opnås.

Hvor kan jeg få foretaget en høreprøve?

Du kan få foretaget en høretest hos en øre-næse-halslæge eller i et af vores hørecentre. Vi har hørecentre fordelt over hele landet, så find det, der ligger nærmest dig.

Hvad koster en høretest?

Hos vores hørecentre kan du helt gratis og uforpligtende få foretaget en høretest – det tager kun 15 minutter at få vished.

Gode råd til pårørende – Du kan også hjælpe

Sådan hjælper du personer med høreproblemer:
 • Sæt dig ind i de symptomer, der kan opstå ved et høretab
 • Hvis du iagttager tegn på høreproblemer hos en ven eller din partner, bør du tage emnet op, når lejligheden byder sig. Tilbyd af hjælpe med at få processen i gang, eller tag en online høretest sammen
 • Når der konstateres et høretab og behov for et høreapparat, bør du støtte vedkommende i beslutningen om at få et høreapparat. I tilvænningsfasen kan der let opstå tvivl, og her er din opbakning uvurderlig
 • Personer med et høretab forstår bedst, hvad du siger, når du taler klart, tydeligt og langsomt og står ansigt til ansigt med vedkommende. Vær opmærksom på det. Hvis samtalepartneren ikke forstår, hvad du siger, er det bedre at omformulere sætningen end at blive ved med at gentage de samme ord. Tålmodighed og forståelse hjælper personerne nemmest gennem denne periode
Ønsker du som pårørende flere råd og tips til, hvordan du kan hjælpe, kan du læse mere her.

Andre emner

Vores personale
Hvad er et audiogram?
Find et hørecenter nær dig