Man-fre fra kl. 09.00 til 18:30 7060 6800
Vil du besøge World of Hearing?
Bestil tid i World of Hearing, og oplev med egne ører den forskel, høreapparater kan gøre
Forside
Forside

Databeskyttelsespolitik

Sonova Audiological Care Denmark ApS' politik for behandling af personoplysninger

​1. Om Databeskyttelsespolitikken

Vi er glade for dit besøg på vores hjemmeside og den interesse, du har udvist for os. Det er vigtigt for os, at dine oplysninger behandles fortroligt, og vi ønsker, at du er tryg ved at besøge vores hjemmeside, når du booker en høretest i et af vores hørecentre, foretager en online høretest, benytter vores chat, bestiller vores brochurer, tilmelder dig som testperson for vores høreapparater via online kampagner eller kampagner på social medier, udfylder vores kontaktformular, så vi kan ringe dig op, eller i øvrigt modtager markedsføringsmateriale fra os. Vi er meget opmærksomme på at beskytte dine personoplysninger og overholder gældende lovgivning om databeskyttelse.

Denne databeskyttelsespolitik har til formål at informere dig som bruger af vores hjemmeside - hvad enten du blot orienterer dig på hjemmesiden om vores forskellige tilbud og produkter, tilmelder dig som testperson af vores høreapparater, benytter vores chat, udfylder vores kontaktformular med henblik på et efterfølgende telefonopkald, bestiller en af vores brochurer, booker en høreprøve i et af vores hørecentre eller selv foretager en online høretest - om, hvorledes AudioNova, et varemærke i Sonova Audiological Care Denmark ApS, Dyrehavevej 3, 2930 Klampenborg, telefon 39 76 02 05, e-mail info@audionova.dk, CVR-nr. 16753181 ("Sonova Audiological Care Denmark ApS") behandler dine personoplysninger, og hvilke rettigheder du har i relation til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine personoplysninger.

2. Formålet med behandling af dine personoplysninger

Vores overordnede formål med at behandle dine personoplysninger er at give dig en bedre brugeroplevelse på vores hjemmeside, optimere vores hjemmeside og at administrere den daglige drift. Det gør vi bl.a. ved at registrere din onlineadfærd på vores hjemmeside, ved at tilbyde dig forskellige muligheder for at kontakte os og booke høretest via hjemmesiden. Dette gør vi også ved at målrette vores markedsføring og kampagnetilbud til dig, via fysisk markedsføringsmateriale tilsendt som brev til dig på din fysiske adresse, eller via onlinekampagner, som er tilgængelig på forskellige mediesites, vores egne produktundersøgelser og -konkurrencer samt ved at yde hjemmesiden teknisk support og indsamle statistik.

Når du tilgår og bruger vores Facebookside, benytter Facebook, Inc. personoplysninger indsamlet på vores Facebook side til bl.a. forbedring af deres reklamesystem, hvorfor Facebook, Inc. anses for at være fælles dataansvarlig sammen med os. Vi henviser i den forbindelse til Facebooks Datapolitik.

3. Indsamling og typer af personoplysninger

Når du besøger vores hjemmeside, og hvis du gør brug af nogle af hjemmesidens muligheder, herunder f.eks. booking af høretest eller udfyldelse af vores online kontaktformular, registrerer vi nødvendige personoplysninger om dig i relation til dit hjemmesidebesøg. 

Vi indsamler dine personoplysninger på følgende måde og fra følgende kilder:

 • Du tilmelder dig vores nyhedsbreve via hjemmesiden;
 • ​Du booker en høretest via hjemmesiden;
 • Du foretager en online høretest via hjemmesiden;
 • Du udfylder vores online kontaktformular, så vi kan ringe dig op;
 • Du benytter vores chatfunktion;
 • Du tilmelder dig som testperson til at teste nogle af vores høreapparater;
 • Du bestiller en eller flere af vores brochurer via hjemmesiden;
 • Du responderer på vores onlinekampagner ved at klikke videre til vores hjemmeside og benytter vores kontaktformular, du responderer på en af vores kampagner på de social medier eller andre digitale medier ved at udfylde en kontaktformular, som ligger på et separat kampagnesite, du responderer på vores fysiske markedsføringsmateriale tilsendt som brev til dig på din fysiske adresse og benytter vores kontaktformular på hjemmesiden, eller deltager i produkt- og spørgeskemaundersøgelser og konkurrencer via vores hjemmeside. Ved udsendelse af fysisk markedsføringsmateriale til dig ved almindeligt brev bliver dine personoplysninger indsamlet via elektroniske telefonbøger, som er offentligt tilgængelige kilder, og oplysningerne bliver sammenkoblet med information fra Danmarks Statistik for at fastsætte den aldersgruppe, som du sandsynligvis tilhører;
 • Din øvrige onlinefærden og -adfærd på vores hjemmeside. Du kan læse om brug af cookies her;
 • Du benytter dig af sociale medier så som Facebook, Instagram, LinkedIn og Trustpilot, hvor du ved at følge og eventuelt kommentere vores opslag eller benytte funktioner som eksempelvis Like, Share eller hashtags kommunikerer med os;
 • Vi kontakter dig via e-mail for at invitere dig til at evaluere de services og/eller produkter, du har modtaget fra os.

 
De personoplysninger, som vi behandler om dig, udgør navnlig:

 • Oplysninger relateret til din onlinefærden på vores hjemmeside, herunder bl.a. navnet på din internetudbyder, den hjemmeside, du besøger os fra, de sider, som du kigger (klikker) på, og hvor længe du er på siderne;
 • Identifikationsoplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse;
 • Ved fysisk markedsføringsmateriale tilsendt som brev til dig på din fysiske adresse - dit navn, adresse og oplysninger om den aldersgruppe, du sandsynligvis tilhører;
 • Oplysninger relateret til din hørelse, når du enten booker en tid til en høretest i et af vores hørecentre eller i forbindelse med gennemførelsen af din online høretest, herunder typen af høreapparat og oplysning om hørenedsættelse, samt hvorvidt du tidligere har fået konstateret et høretab af en professionel (ørelæge eller andre hørecentre);
 • Når du responderer på vores online kampagner eller kampagner på sociale medier ved at udfylde en kontaktformular via vores website eller separate kampagnesites - dit navn, telefonnummer, e-mail adresse og i tilfælde af konkrete kampagner også oplysninger om dine høreapparaters alder;
 • Når du bliver kontaktet via e-mail for at evaluere de services og/eller produkter, du har modtaget fra os, indsamler vi din feedback herom. Til dette formål behandler vi også dit navn, din e-mailadresse og dit referencenummer.

4. Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Databeskyttelse er en integreret del af vores virksomhed, og vi har ansvaret for beskyttelsen af dine personoplysninger, når du er i kontakt med os. Vores behandling af dine personoplysninger sker altid i overensstemmelse med de gældende nationale og internationale regler og standarder.
 
Når vi på vores hjemmeside eller vores kampagnesites behandler dine personoplysninger, hvad enten det f.eks. er i forbindelse med din udfyldelse af vores online kontaktformular, via vores chatfunktion eller i forbindelse med booking af en høretest, sker dette, fordi det er nødvendigt for, at vi kan forfølge en legitim interesse, der vejer tungere end dine interesser. Vores legitime interesse er bl.a. at kunne ringe tilbage til dig, efter du har udfyldt vores kontaktformular eller at kunne svare dig i chatten, at kunne gennemføre din onlinebooking af din høretest, at du via et link kan downloade vores brochurer og at foretage profilering og registrere dine præferencer mv. for at målrette vores tilbudskampagner og annoncer til dig med henblik på forbedring af din brugeroplevelse.

Når vi udsender fysisk markedsføringsmateriale til dig ved almindeligt brev til din fysiske adresse, sker udsendelse ud fra vores legitime interesse i at markedsføre produkter og services til en relevant modtagergruppe.

Når vi kontakter dig for at indsamle feedback og viderebehandler de tilbagemeldinger, vi modtager, sker dette ud fra vores legitime interesse i at forbedre vores produkter og services.

5. Modtagere af dine personoplysninger

Vi udveksler alene dine personoplysninger med de modtagere, hvor det er nødvendigt i forbindelse med dit hjemmesidebesøg hos os. Vi udveksler personoplysninger med følgende modtagere:

 • Vores samarbejdspartnere og leverandører, som vi har godkendt til at bistå os i forbindelse med vores virksomhed i den almindelige drift;
 • ​Øvrige tredjeparter, hvis vi vurderer, at det er nødvendigt for at forhindre eller afbøde ulovlige eller skadelige handlinger.

 Ved indsamling af dine personoplysninger til brug for udsendelse af fysisk markedsføringsmateriale til dig ved almindeligt brev til din fysiske adresse, anvender vi professionelle leverandører til både indsamling af data og udsendelse af markedsføringsmaterialet. I forbindelse med sådanne markedsføringskampagner udveksles dine personoplysninger alene med disse leverandører, og behandlingen af oplysningerne sker i Danmark.

Til indsamling af feedback om vores produkter anvender vi en ekstern virksomhed, Trustpilot A/S. Hvis du vil læse mere om, hvordan Trustpilot A/S behandler dine personoplysninger, henviser vi til Trustpilots privatlivspolitik.

6. Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger, indtil det ikke længere er nødvendigt i forhold til det formål, hvortil oplysningerne behandles. Dine personoplysninger vil derfor blive slettet i overensstemmelse med følgende procedurer:

 • Oplysninger om din onlinefærden og -adfærd vil blive slettet i henhold til vores cookiepolitik;
 • Oplysninger, som du har afgivet i forbindelse med produktundersøgelser, og spørgeskemaundersøgelser, vil blive slettet eller anonymiseret efter afrunding af undersøgelsen/konkurrencen;
 • Oplysninger, som vi har anvendt til brug for udsendelse af fysisk markedsføringsmateriale til dig ved almindeligt brev opbevares i 12-18 måneder, afhængigt af den konkrete markedsføringskampagne;
 • Identifikations- og kontaktoplysninger relateret til nyhedsbreve, du har tilmeldt dig, eller udsendt markedsføringsmateriale, vil blive slettet efter din afmelding af nyhedsbrevet eller efter din indsigelse mod modtagelse af fysisk markedsføringsmateriale;
 • Andre oplysninger om dig vil blive slettet i overensstemmelse med vores slettepolitik, hvilket oftest vil være senest 10 år efter den sidste kommunikation med dig, medmindre der er opstået en tvist eller lignende, som udgør en saglig grund til yderligere opbevaring.

7. Overførsel til tredjelande

Dine personoplysninger kan overføres til tredjelande, dvs. lande uden for EU/EØS, og Sonova Audiological Care Denmark ApS skal sikre, at overførslen altid sker på et lovligt grundlag. Overførselsgrundlaget kan bl.a. være en afgørelse fra EU Kommissionen om et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, såsom det er tilfældet med f.eks. Schweiz, EU Kommissionens standardkontraktbestemmelser for overførsel af personoplysninger, som modtageren er bundet af, eller EU-U.S.Privacy Shield, hvis modtageren er etableret i USA og certificeret under denne ordning. Du kan anmode om at få en kopi af overførselsgrundlaget udleveret fra vores databeskyttelsesrådgiver ved at henvende dig til os som angivet nedenfor under pkt. ‎10.

8. Dine rettigheder

Vi har iværksat en række foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger og sikre dine rettigheder. Bemærk, at du altid har ret til at anmode om udøvelse af en rettighed, men at muligheden for at imødekomme din anmodning i visse tilfælde kan være begrænset, f.eks. fordi visse nærmere betingelser skal være opfyldt, eller en undtagelse heraf finder anvendelse. 
 
Du har således mulighed for at anmode om indsigt i og kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Herudover har du ret til at anmode om berigtigelse af ukorrekte oplysninger, sletning af dine personoplysninger og begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger. Derudover har du ret til at anmode om dataportabilitet, dvs. at du kan anmode om at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet til os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og få transmitteret disse personoplysninger til anden forhandler
 
Du har også ret til at gøre indsigelse imod, at vi behandler dine personoplysninger, og denne ret kan gøres gældende til enhver tid, hvis vi behandler dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring, herunder indsigelse mod modtagelse af fysisk markedsføringsmateriale tilsendt dig ved almindeligt brev til din fysiske adresse. Du kan altid frabede dig direkte markedsføring fra os ved at kontakte vores kundeservice på telefonnummer 7023 0855 eller ved at sende en e-mail til marketing@audionova.dk.
 
Hvis du har afgivet samtykke til behandlingen af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Tilbagekalder du dit samtykke, vil dette dog ikke berøre den behandling af dine personoplysninger, som fandt sted forud for tilbagekaldelsen.
 
For at anmode om dine rettigheder kan du altid kontakte os ved brug af kontaktoplysninger nedenfor under punkt 10.

Vores hjemmeside kan omfatte eller indeholde links til andre hjemmesider, som ikke er dækket af denne privatlivspolitik. Sonova Audiological Care Denmark ApS ejer ikke disse hjemmesider og hverken styrer eller kontrollerer sådanne tredjeparters brug af dine personoplysninger. Sonova Audiological Care Denmark ApS er ikke ansvarlig for disse hjemmesiders indhold eller for brugen af dine personoplysninger i forbindelse hermed.

10. Henvendelser og klage

Har du spørgsmål angående denne databeskyttelsespolitik, vil du anmode om en af de ovennævnte rettigheder, eller er du uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger, kan du kontakte vores skandinaviske databeskyttelsesrådgiver på denne e-mail: privacy@audionova.dk. Bemærk, at vores databeskyttelsesrådgiver alene kan besvare dine spørgsmål vedr. behandling af personoplysninger. Handler din henvendelse om booking af høretest, tilmelding eller har du spørgsmål til vores produkter, høreværn, tilbehør, eller ønsker du at vide mere om at få foretaget en høretest, bedes du kontakte vores call center ved at ringe på 7060 6800 eller sende en e-mail til marketing@audionova.dk. Du er også velkommen til at benytte vores chat. 
 
Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet, som er den myndighed i Danmark, der fører tilsyn med bl.a. virksomheders behandling af personoplysninger. Kontaktoplysninger på Datatilsynet er tilgængelige på deres hjemmeside: www.datatilsynet.dk.

11. Ændringer til Databeskyttelsespolitikken

Denne databeskyttelsespolitik vil blive opdateret og ændret med jævne mellemrum uden forudgående varsel, samt når det er nødvendigt som følge af lov- og praksisændringer på databeskyttelsesområdet. Vi anbefaler derfor, at du løbende holder dig orienteret. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden, accepterer du den reviderede databeskyttelsespolitik. Hvis du ikke accepterer denne databeskyttelsespolitik (som den til enhver tid måtte foreligge), bedes du forlade hjemmesiden med det samme.
 

Dato for seneste ændring af
databeskyttelsespolitikken [28.10.2019]