Man-fre fra kl. 09.00 til 18:30 7060 6800
Vil du besøge World of Hearing?
Bestil tid i World of Hearing, og oplev med egne ører den forskel, høreapparater kan gøre
Webshop
Her finder du blandt andet filtre, domes og batterier til høreapparater og et udvalg af høreværn og ørepropper til forskellige formål.
Forside
Databeskyttelsespolitik

Databeskyttelsespolitik

Generel information
Som en del af vores fælles værdier for innovation, engagement og ansvarlighed, respekterer vi i Sonova Group, (det vil sige Sonova Holding AG og samtlige datterselskaber, herunder AudioNova (Sonova Audiological Care Denmark ApS)), privatlivet for samtlige personer som har betroet os deres personoplysninger, herunder besøgende på vores websites, og brugere af vores applikationer, etc. Denne databeskyttelseserklæring (“erklæring”) opstiller de skridt vi har taget for at opfylde kravene for databeskyttelse under schweizisk lovgivning, EU-lovgivning og andre gældende love som regulerer indsamling, lagring, anvendelse og overførsel (“behandling”) af personoplysninger.

Vi anser dette for at være personoplysninger: Enhver information, ud fra hvilken nogen kan eller kunne finde ud af din identitet, såsom dit navn, din adresse, e-mailadresse, serienummer på en enhed, CPR-nummer og lignende.

Denne erklæring beskriver de måder, hvorpå vi behandler de personoplysninger vi indhenter fra dig via et website eller en applikation, der er ejet eller drives af Sonova AG eller et af dennes datterselskaber (“Sonova” eller “vi”). Denne erklæring gælder udelukkende personoplysninger, der indsamles af Sonova online, såsom via et website, via e-mail og andre online værktøjer og applikationer, men ikke offline indsamling, såsom i hørecentre.

Bemærk venligst at informationen eller de services, som leveres af Sonova her, kun er rettet mod voksne og ikke børn på under 16 år. Vi indsamler ikke bevidst personoplysninger fra personer under 16 år via vores website, e-mails eller andre online værktøjer og applikationer. Evt. personer, som giver deres personoplysninger her, erklærer at de er fyldt 16 år. Hvis du finder ud af at dit barn har givet os personoplysninger uden dit samtykke, kan du informere os om dette som beskrevet i afsnittet “Sådan kontakter du os” nedenfor. Hvis vi finder ud af, at vi har indsamlet evt. personoplysninger fra børn på under 16 år, vil vi øjeblikkeligt tage nødvendige skridt for at slette sådanne personoplysninger og for at slette barnets eventuelle profil.

Formålet med og retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger
Vi indsamler og behandler generelt dine personoplysninger for at kunne levere de services, produkter og den information, du anmoder om, for at udføre handlinger i forbindelse med en kontrakt vi har med dig (jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b). Vi kan også behandle dine personoplysninger, hvis det er nødvendigt for at vi kan forfølge vores legitime interesser i at sikre indledende kontakt, aftalebooking eller opfølgning efter en henvendelse fra pårørende, foretage visse analyser og statistikker såsom for at forbedre vores produkter og services og indholdet af vores websites og applikationer, samt til administrative formål, medmindre dine interesser og frihedsrettigheder går forud herfor (jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).
 
I nogle tilfælde kan vi ydermere bede om og vil have brug for dit  samtykke til indsamling og brug af dine personoplysninger, specielt i forbindelse med at vi sender dig marketingmaterialer eller nyhedsbreve vedrørende vores produkter og services (jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a), eller til behandling af dine helbredsoplysninger (jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a, jf. artikel 6, stk. 1, litra a).

Opdatering til denne erklæring
Vi kan fra tid til anden beslutte at opdatere denne erklæring om nødvendigt. I dette tilfælde vil vi lægge opdaterede sider af denne erklæring ud på denne side. Vi opfordrer dig til at gennemgå denne side med jævne mellemrum for den seneste information om vores praksisser for privatlivspolitik. Din fortsatte brug af vores services efter ændringer af erklæringen er lagt ud vil betyde at du accepterer disse ændringer.

Hvilke personoplysninger indsamler vi om dig?
De fleste af vores services kræver ikke nogen form for tilmelding, hvilket betyder,  at du i vidt omfang kan besøge vores sites eller bruge vores applikationer uden at give os nogen personoplysninger om dig selv. Dog kræver enkelte services, at du tilmelder dig og derfor giver os dine personoplysninger. De typer af personoplysninger, som vi indsamler, afhænger af de udvekslinger du har med Sonova og de services du bruger, men kan generelt omfatte dit navn og kontaktoplysninger samt information om din brug af websitet eller applikationen. Vi kan også indsamle sundhedsrelateret information om dig som du giver ved at svare på vores spørgsmål og spørgeundersøgelser. Vi kan også modtage dine personoplysninger ved at spore hvordan du interagerer med vores services, for eksempel ved at bruge cookies (se yderligere information nedenfor vedrørende brugen af cookies).
Desuden kan vi i visse tilfælde modtage dit navn og kontaktoplysninger fra et familiemedlem (pårørende), dog kun hvis den pågældende har booket din aftale hos os eller af andre årsager kontakter os på dine vegne og bekræfter over for os, at du er indforstået hermed. Hvis du er pårørende, indsamler vi dit navn og relation til den person, du booker aftalen på vegne af, og en evt. oplysning om, at vores henvendelser skal tilgå dig, hvis dette ønskes. Disse oplysninger bruges ikke til markedsføring, medmindre der specifikt gives samtykke hertil.

På nogle af vores websites eller applikationer tilbyder vi interaktive funktionaliteter, såsom blogs, opslagstavler eller nyheds-feeds. Hvis du evt. bidrager til sådanne funktionaliteter, vil vi også behandle sådanne personoplysninger, som du måtte afgive i forbindelse hermed. Du skal du være opmærksom på at disse bidrag kan ses af andre og at disse bidrag hverken vil være private eller fortrolige. Vi opfordrer dig derfor til ikke at afgive oplysninger om dit helbred eller andre følsomme personoplysninger, der relaterer sig til din race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, eller om din seksualitet og seksuelle forhold.
 
Hvordan bruger vi dine personoplysninger?
Vi vil kun bruge dine personoplysninger som beskrevet i denne erklæring til at levere services til dig, til at besvare dine anmodninger, i forbindelse med at booke en aftale hos os, og sikre en forsvarlig brug af vores website, og andre online værktøjer og applikationer. Vi kan ydermere anonymisere eller pseudonymisere og aggregere oplysninger, der er indsamlet til statistiske formål for at hjælpe os med at forbedre vores produkter og services. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine personoplysninger, bedes du venligst undlade at anvende disse funktionaliteter på vores websites eller i vores applikationer.
 
Hvem deler vi dine personoplysninger med?
Sonova behandler ikke dine personoplysninger til andre formål end ovenstående. Vi deler, eller videregiver på anden vis, kun dine personoplysninger til vores datterselskaber, tilknyttede virksomheder eller andre betroede forretningspartnere, som leverer services på vores vegne, såsom til teknisk support, for at evaluere brugbarheden af vores websites og applikationer, til marketingformål, eller til andre typer af levering af services. Vi kan herudover dele dine personoplysninger via cookies med annonceringsnetværk, i det omfang vi har dit samtykke hertil. Vi har indgået kontrakter med disse parter for at sikre at personoplysninger behandles baseret på vores instruktioner og i overensstemmelse med denne erklæring og samtlige øvrige, relevante tiltag i forhold til fortrolighed og sikkerhed.

Vi udveksler personoplysninger med følgende modtagere:
Vores samarbejdspartnere og leverandører, som vi har godkendt til at bistå os i forbindelse med vores virksomhed i den almindelige drift;
​Øvrige tredjeparter, hvis vi vurderer, at det er nødvendigt for at forhindre eller afbøde ulovlige eller skadelige handlinger.
Ved indsamling af dine personoplysninger til brug for udsendelse af fysisk markedsføringsmateriale til dig ved almindeligt brev til din fysiske adresse, anvender vi professionelle leverandører til både indsamling af data og udsendelse af markedsføringsmaterialet. I forbindelse med sådanne markedsføringskampagner udveksles dine personoplysninger alene med disse leverandører, og behandlingen af oplysningerne sker i Danmark.
Til indsamling af feedback om vores produkter anvender vi en ekstern virksomhed, Trustpilot A/S. Hvis du vil læse mere om, hvordan Trustpilot A/S behandler dine personoplysninger, henviser vi til Trustpilots privatlivspolitik.

Vi deler kun dine personoplysninger med disse parter og andre tredjeparter, som nævnes ovenfor, herunder regeringsmyndigheder, for så vidt dette er nødvendigt for at kunne levere evt. services du har anmodet om eller godkendt, for at beskytte dine, vores, eller andres rettigheder, ejendom eller sikkerhed, for at opretholde sikkerheden i vores services , hvis det kræves af os, eller hvis en sådan videregivelse på anden vis er nødvendig som understøttelse af en evt. lovmæssig undersøgelse eller kriminalefterforskning eller retslig procedure.

Bemærk venligst at de ovennævnte associerede selskaber til Sonova samt datterselskaber, såvel som myndigheder, kunder og leverandører, som vi kan videregive dine personoplysninger til, kan befinde sig uden for dit hjemland, hvilket potentielt omfatter lande såsom USA, hvis lovgivning i forhold til databeskyttelse kan afvige fra lovene i det land, hvor du befinder dig. I sådanne tilfælde vil vi sikre at der findes passende sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger ved at implementere passende, juridiske mekanismer, såsom EU-standardkontraktbestemmelser. Du kan ved at kontakte os få en kopi af de fornødne eller passende garantier for beskyttelse af dine personoplysninger i forbindelse med overførsel til lande uden for EU.
 
Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?
Vi har implementeret flere forskellige sikkerhedstiltag for at beskytte dine personlige data mod uautoriseret adgang, brug og videregivelse. Disse følger tekniske og organisatoriske tiltag, der generelt accepteres som passende sikkerhedsstandarder i branchen, herunder adgangskontroller, password, kryptering, jævnlige sikkerhedsvurderinger og lignende.
 
Hvor længe gemmer vi dine personoplysninger?
Vi opbevarer dine personoplysninger, indtil det ikke længere er nødvendigt i forhold til det formål, hvortil oplysningerne behandles. Dine personoplysninger vil derfor blive slettet i overensstemmelse med følgende procedurer:

 • Oplysninger om din onlinefærden og -adfærd vil blive slettet i henhold til vores cookiepolitik;
 • Oplysninger, som du har afgivet i forbindelse med produktundersøgelser, og spørgeskemaundersøgelser, vil blive slettet eller anonymiseret efter afrunding af undersøgelsen/konkurrencen;
 • Oplysninger, som vi har anvendt til brug for udsendelse af fysisk markedsføringsmateriale til dig ved almindeligt brev opbevares i 12-18 måneder, afhængigt af den konkrete markedsføringskampagne;
 • Identifikations- og kontaktoplysninger relateret til nyhedsbreve, du har tilmeldt dig, eller udsendt markedsføringsmateriale, vil blive slettet efter din afmelding af nyhedsbrevet eller efter din indsigelse mod modtagelse af fysisk markedsføringsmateriale;
 • Andre oplysninger om dig vil blive slettet i overensstemmelse med vores slettepolitik, hvilket oftest vil være senest 10 år efter den sidste kommunikation med dig, medmindre der er opstået en tvist eller lignende, som udgør en saglig grund til yderligere opbevaring.
 • Oplysninger om pårørende opbevares, så længe det er relevant for det videre forløb.
 
Dine rettigheder
Vi har iværksat en række foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger og sikre dine rettigheder. Fordi dine personoplysninger behandles, kan du gøre brug af de nedenfor oplistede rettigheder. Nogle af rettighederne gælder dog alene under visse omstændigheder. 
 • Retten til indsigt
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning
 • Retten til dataportabilitet
 • Retten til indsigelse
 • Retten til ikke at være genstand for automatiske afgørelser
 • Ret til tilbagekaldelse af samtykke
 • Ret til at klage til Datatilsynet

Du kan læse mere om din rettigheder i Datatilsynets vejledning, som findes på www.datatilsynet.dk
 
Hvis du gerne vil foretage en sådan anmodning, bedes du venligst kontakte os som beskrevet i afsnittet “Sådan kontakter du os” nedenfor. Efter du har leveret tilfredsstillende bevis på din identitet, vil vi besvare din anmodning inden for et rimeligt tidsrum.
 
Cookies og sporing af anvendelse
Vi bruger cookies, små tekstfiler der placeres automatisk på din computers harddisk, når du åbner visse websites, samt lignende teknologier, direkte eller via tredjepart, såsom webanalyseservices som Google Analytics. Cookies gør det muligt for os at gemme information, såsom dit domænenavn, din internetserviceudbyder, dit operativsystem, dato og tid for din adgang, de sider du besøger eller de typer søgninger som du udfører. Vi indsamler sådanne data, for eksempel, for at udføre systemadministration og rapportere aggregeret information til associerede selskaber, forretningspartnere og/eller leverandører som udfører website- og applikationsanalyser samt evalueringer af website performance for os.

Vi bruger denne information til at gemme dine præferencer og indstillinger, som hjælp til at forbedre indholdet på vores websites og applikationer, for at gøre det muligt for dig at logge ind på websites og applikationer, og til at sammenfatte aggregerede statistikker for at evaluere besøgendes brug af vores website eller website-aktivitet, samt til interne og markedsrelaterede researchformål.
 
Du har ret til at vælge hvorvidt du vil acceptere cookies og om du vil fravælge Google Analytics. Du kan blokere cookies ved at ændre dine browserindstillinger, så cookies fra websitet ikke kan placeres på din computer eller mobile enhed. Bemærk dog venligst, at hvis du vælger at afvise visse funktionelle cookies, vil du måske ikke kunne bruge den fulde funktionalitet på websitet. For yderligere information om de typer af cookies, som vi anvender, bedes du venligst se vores Cookie-politik.  For generel information om administration af cookies, bedes du venligst gå til websitet Alt om cookies (http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/). Og som de fleste andre websites anvender vi Google Analytics.  Google Analytics er en webanalyseservice fra Google Inc. (“Google”). Google Analytics anvender cookies og lignende teknologier til at analysere hvordan brugere anvender domænerne og leverer andre services, der er relateret til website- og internetbrug. Informationen, som genereres om din websitebrug, herunder din forkortede IP-adresse, overføres til Google Analytics og gemmes på servere i USA. Google vil bruge denne information til at evaluere din brug af websitet, til udarbejdelse af statistiske rapporter om website-aktivitet, og til at levere andre services, der er relateret til aktiviteter i forbindelse med website- og internetbrug. Google kan også overføre denne information til tredjeparter hvor det kræves af lovgivningen at gøre dette, eller hvor sådanne tredjeparter behandler informationen på Googles vegne. Ved at give dit samtykke til, at vi må anvende cookies til at foretage analyse af brugen af vores hjemmeside, giver du samtidig samtykke til Googles behandling af dine personoplysninger, som beskrevet i denne erklæring. Du kan dog også fravælge Google Analytics.  For mere information om Google Analytics, eller for at fravælge Google Analytics, bedes du klikke her og gå til https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Sådan kontakter du os
Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller bekymringer i forhold til denne erklæring, eller hvis du gerne vil anmode om adgang til dine personoplysninger eller udøve dine rettigheder i forhold til dit privatliv, bedes du venligst kontakte os via kontaktinformationen nedenfor. Du kan også henvende dig til vores ansvarlige for databeskyttelse på privacy@audionova.dk.
 
 
Sonova AG
Laubisruetistrasse 28
8712 Stäfa, Schweiz
Telefon: +41 58 928 0101
E-mail: privacy@sonova.com
 
Senest opdateret: 11. november 2021