Man-fre fra kl. 09.00 til 18:30 70 23 08 55

Her er det muligt at finde svar på nogle af dine spørgsmål.

Høretest

Hvad er formålet med en høretest?
Høretestens formål er at få konstateret, om der foreligger et høretab. Høretabet kommer for de fleste mennesker snigende, og oftest bemærker man det næsten ikke selv. Jo tidligere man får konstateret et høretab, jo større mulighed er der for, at man kan genvinde en del af ens hørelse med høreapparater. Det er derfor en god idé, at få undersøgt sin hørelse jævnligt.
Fra hvilken alder bør jeg starte med at få undersøgt min hørelse?
Oftest fremkommer et høretab stille og roligt efter man har rundet de 50 år, dog kan børn og yngre mennesker også lide af et tidligt høretab. Derfor kan det være en god ting at begynde at blive opmærksom på besværligheder i hverdagen, som kunne give grund til at få testet sin hørelse.
Hvor ofte bør jeg få foretaget en høretest?
Vi vil anbefale, at man får foretaget en høretest årligt - på samme vis, som man også bliver helbredsundersøgt en gang årligt. Ved hjælp af en regelmæssig gentagelse af høretesten kan det konstateres, om høreevnen er forandret, ligesom det kan give anledning til en snak om mulige besværligheder i hverdagen.
Hvor kan jeg få foretaget en høretest?
Du kan få foretaget en gratis og uforpligtende høretest hos AudioNova Hørecenter. Du finder os i hele landet. Det er en god idé at ringe og bestille en tid i forvejen,
Hvad koster en høretest?
Høretesten hos AudioNova er gratis og uforpligtende.
Hvordan fungerer en høretest?
I en høretest måles høreevnen afhængigt af lydstyrke og frekvens (dyb til høj tone). Du får hovedtelefoner på, hvori audiologisten afspiller nogle toner. Når du hører en tone, gives der et tegn eller trykkes på den udleverede knap. Audiologisten opstiller på baggrund af høretesten en individuel hørekurve. Resultaterne viser, om der foreligger et muligt høretab. Efterfølgende kan der blive foretaget et par yderligere tests, hvis dette er nødvendigt, f.eks. taletesten.

Høreapparater

Hvad er et høreapparat?
Høreapparater udligner et høretab. De forstærker præcist på de områder, hvor hørelsen har brug for at blive understøttet. Alle høreapparater har indbygget mikrofoner, forstærker og højtaler. Samspillet mellem disse komponenter, sammen med audiologistens programmering af høreapparatet, afhjælper dit høretab. Forskellige høreapparatmodeller adskiller sig fra hinanden i form, farve, forstærkningsevne og komfort. I samtalen med dig foreslår audiologisten høreapparater, som på alle områder bedst svarer til dine individuelle behov og ønsker.
Har jeg brug for høreapparater?
For det meste kommer et høretab snigende og ubemærket. Ofte opdager familien eller vennerne den nedsatte hørelse før én selv. De vil som oftest gøre den berørte opmærksom på det indirekte, f.eks. ved at nævne, at fjernsynet er skruet meget højt op i lydstyrke. Gør dine venner eller familie dig opmærksom på, at dit fjernsyn spiller meget højt? Eller tror du, at dine samtalepartnere taler meget lavt eller mumler? Alt dette kan være tegn på et høretab. Tag en høretest og få at vide, om du har et høretab. Hvis det er tilfældet vil vi hjælpe dig igennem processen.
Skal jeg nødvendigvis bære høreapparaterne, når de er blevet ordineret til mig?
Hørelse er en hjerneaktivitet, som foregår over nerveforbindelser. Jo længere hørelsen er ude af træning pga. høretabet, desto længere varer det at genoprette den bedst mulige høreevne. Derfor anbefales det, at du umiddelbart efter konstateringen af høretabet fortsætter din behandling med at få et høreapparat.
Hvilke forskellige høreapparater findes der?
Der findes bag-øret høreapparater (BTE høreapparater) og i-øret høreapparater (ITE høreapparater)

BTE høreapparaterne sidder bag det ydre øre, vejer oftest kun få gram og kan på forskellige måder forbindes til øregangen med en lydslange. BTE-apparater findes som åbne og lukkede systemer. Ved åben tilpasning er slangen særdeles tynd og diskret. Den sættes fast vha. et lille ikke synligt ørestykke i øregangen. Ved en lukket tilpasning overfører slangen lyden til et formstøbt ørestykke, som lukker øregangen til. På den måde kan lyden omsættes kraftigere.

Et ITE høreapparat er formstøbt til dit øre. Der findes tre forskellige varianter: 1. Høreapparatet udfylder hele det ydre øre, 2. Høreapparatet ligger i øregangen og kun en lille del af det er synlig, 3. Høreapparatet ligger helt inde i øregangen og er overhovedet ikke synligt. Øregangens diameter og udformning har væsentlig indflydelse på valget af de små typer af disse høreapparater. Ved for trange øregange kan der ikke anvendes ITE modeller. Derudover er denne teknik ikke tilstrækkelig for en bestemt grad af høretab, da disse apparaters ydeevne er mere begrænset end en BTE's.
Findes der usynlige høreapparater?
Der findes høreapparater, som sidder helt inde i øregangen og derfor ikke bæres synligt på eller i øret. Denne type af såkaldte i-øret høreapparater er kun egnet ved tilstrækkeligt store øregange og op til en bestemt sværhedsgrad af høretab. Andre høreapparater er ikke usynlige, men de bemærkes næsten ikke pga. den lille udformning i øret samt muligheden for valgfri farve, f.eks. hud- eller hårfarve.
Skal jeg nødvendigvis bære to høreapparater, eller er det nok med et?
Den menneskelige hørelse fungerer efter stereo-princippet og er afhængig af to af hinanden uafhængige kilder - vores ører. Hvis du har nedsat hørelse på begge ører, bør du bære to høreapparater. Hvis du kun bærer høreapparat på det ene øre, kan det nemlig ske, at det øre du ikke bærer høreapparat på "glemmer" høreevnen, ligesom med en utrænet muskel. Det medfører, at senere brug af et høreapparat på dette øre, kun kan gennemføres med megen træning. I dette tilfælde kan du kun ved høreapparater på begge ører opfatte, hvilken retning støj eller tale kommer fra. Især i trafikken kan dette gøre dig meget mere sikker. Ligeledes kan du kun filtrere tale fra støj med høreapparater på begge ører. Grundlæggende gælder dog: Hvis hørelsen kun er hæmmet på dit ene øre, er det kun der, du skal bruge et høreapparat. Retningshørelsen understøttes i det tilfælde af dit sunde øre.
Kan den oprindelige høreevne genetableres med høreapparater?
Den oprindelige høreevne kan ikke fuldstændigt, men næsten genetableres med høreapparater, alt efter høretabets sværhedsgrad. Din audiologist, i et af vores hørecentre, informerer dig gerne udførligt om dette emne.
Hvor dyre er høreapparater?
Du kan få høreapparater til forskellige priser. De rækker fra den enkle basis-høreteknik uden egenbetaling, til hightech-høreapparater med topydelse, hvor der kan forekomme en egenbetaling. Hvilke høreapparater der vælges, afhænger af din pågældende høresituation og dine krav til høreapparatet. Der findes ikke ét høreapparat, der er egnet til alle. Sygeforsikring Danmark kan være dig behjælpelig med at betale en del af din egenbetaling. Og hvis du er pensionist kan du have fordel af et eventuelt helbredstillæg.
Hvor kan jeg anskaffe mig høreapparater?
Høreapparatsbrugere i Danmark kan frit vælge mellem at få høreapparater hos et privat hørecenter eller et offentligt sygehus. AudioNova Hørecenter er Danmarks største kæde af private hørecentre, og hos os er der ingen venteliste.
Kan jeg prøve et høreapparat før jeg køber det?
Hos AudioNova kan du uden beregning og ganske uforpligtende få høreapparater med hjem på prøve. På den måde vil du have mulighed for at teste dem i dine vante omgivelser. Først efter denne erfaring vil du skulle beslutte, om du vil erhverve høreapparaterne.
Hvordan indstilles høreapparater til min individuelle høresituation?
Med AudioNovas tilpasningsproces tilpasser vi høreapparater til din individuelle høresituation. I vores lokaler omgiver vi dig med et lydspektrum, som svarer til de naturlige lyde og støjniveauer fra den normale hverdag. Bagefter taler vi sammen om de pågældende høreindtryk og vælger på den baggrund nogle passende høreapparater. Efterfølgende kan du gratis og uforpligtende teste dem derhjemme, inden du beslutter dig for at købe dem.
Hvor længe holder høreapparater?
Et høreapparats levetid er stærkt afhængig af flere faktorer som f.eks. dets daglige pleje og vedligeholdelse, hvilke omgivelser høreapparatet skal fungere i og komponenternes ældningsegenskaber. Allerede ved høreapparattilpasningen får du af din audiologist anvisninger til pleje og vedligeholdelse. Mange høreapparatbrugere anskaffer sig også den nødvendige DryBox, som i løbet af natten trækker den skadelige fugt ud af høreapparatet. Dryboxen fjerner vira og bakterier fra dine høreapparater og er med til at forlænge høreapparternes levetid. Nogle andre mindre faktorer som høreapparatet dagligt udsættes for påvirker også levetiden, men disse faktorer er svære at undgå, såsom påvirkning fra sved, luftfugtighed, opvarmning fra solen, afkøling pga. vinterkulde, rystelser pga. løb, sport osv. I den henseende er det forbavsende, at høreapparater holder i årevis. Den kritiske grænse for et høreapparats levetid ligger erfaringsmæssigt på ca. 5 år. Efter dette tidsrum kommer der flere og flere reparationer og systemernes ydeevne aftager i stærk grad. Dette er forståeligt, når man tænker på, hvor lang tid apparatet benyttes i dette tidsrum. Ved en brugstid på 12 timer om dagen bliver det over en periode på 5 år til mere end 21.000 timer. Til sammenligning kan nævnes: Et stereoanlæg, som er tændt 4 timer om dagen, når kun op på 7.000 timer over en periode på 5 år, hvortil kommer, at indflydelse fra omgivelserne næppe har nogen indvirkning.

Batterier til høreapparater

Hvad er et batteri til et høreapparat?
Et batteri leverer den nødvendige energi til dit høreapparat, for at det kan fungere. Det handler om det såkaldte zink-luft-knapcellebatteri, som fås i pakker med seks stk. Batterierne kan ikke genoplades.
Hvor mange batterier har jeg brug for til mine høreapparater?
Du har brug for et batteri pr. høreapparat af gangen.
Findes der forskellige batterier til høreapparater?
Batterier til høreapparater findes i forskellige mærker og i forskellige størrelser. BTE høreapparater bruger hovedsageligt batteristørrelse 13 og 312, ITE høreapparater bruger typerne 312 og 10. Batteritypen 675 anvendes i større typer høreapparater, da disse garanterer en højere forstærkningsydelse.
Hvilke batterier skal jeg bruge til mine høreapparater?
For at være på den sikre side, bør du spørge din audiologist hos AudioNova om, hvilket batteri, der passer til dit høreapparat.
Hvor ofte skal jeg skifte batteriet i høreapparaterne?
En tommelfingerregel er, at et batteri som oftest skal skiftes efter 4-6 dage. Dette forudsætter et normalt brug af høreapparatet. Skulle man opleve situationer, hvor tiden er forkortet signifikant kan det skyldes at pakken hvor i batteriet lå er en dårlig pakke. Forsøg derfor først at skifte batteriet til en hel ny 6 stk. pakke og se om det hjælper. Er der efterfølgende fortsat problemer kontakt da dit AudioNova Hørecenter for en mere dybdegående redegørelse.
Hvor kan jeg købe batterier til høreapparaterne?
Batterier til dine høreapparater kan du få udleveret gratis i dit AudioNova Hørecenter.

Høreværn

Hvilket formål har høreværn?
Om du befinder dig på arbejdspladsen, i trafikken eller har fri, bliver du mødt af larm alle steder i livet. Larm udløser ikke kun stress, nervøsitet og koncentrationsbesvær, men også kortvarige eller endda varige høreskader. Der findes ganske vist moderne teknikker, der løser høreproblemer, dog kan den naturlige høreevne ikke genetableres. Derfor bør du beskytte din hørelse bedst muligt. Hos AudiNova Hørecenter finder du høreværn til enhver situation.
Har jeg brug for høreværn?
Hvis du er udsat for støjende omgivelser, og du har svært ved at koncentrere dig, er det fornuftigt for dig at bruge høreværn. Men der findes også ørepropper til vand og ørepropper, der hjælper med at udligne trykket, når du skal ud at flyve. Vores audiologister rådgiver dig gerne om vores produkter inden for høreværn.
Hvilke slags høreværn findes der?
AudioNova tilbyder individuelle- og standard-høreværn. Det individuelle høreværn fremstilles efter mål, ved at lave et aftryk af din øregang, hvilket sørger for en optimal bærekomfort. F.eks. bliver svømme- og sovepropper fremstillet individuelt. Der findes også individuelt fremstillede høreværn med forskellige filtre for at bevare den naturlige klang, f.eks. til musikere og motorcyklister.
Hvor kan jeg købe høreværn?
Høreværn kan anskaffes i et af vores mange AudioNova hørecentre i Danmark.

Plejeprodukter til høreapparater

Findes der plejeprodukter til høreapparater?
Hos AudioNova fører vi et bredt udvalg af produkter til den optimale rengøring og pleje af dine høreapparater. Bl.a. renseservietter, rensespray, luftpuster, rensetabletter og børster.
Er der andre plejeprodukter der kan bruges?
Høreapparater opnår deres ydeevne vha. meget følsom elektronik. Derfor anbefaler vi at anvende AudioNovas plejeprodukter til den rigtige pleje. Ved regelmæssig anvendelse rengør du ikke høreapparaterne udelukkende af optiske eller hygiejniske årsager, men også for at sikre deres langvarige funktionalitet og dermed levetid.
Hvor kan jeg købe de specielle plejeprodukter til mine høreapparater?
I et hvilket som helst AudioNova Hørecenter kan du købe de korrekte plejeprodukter til dine høreapparater.

AudioNova Hørecenter

Hvor finder jeg et AudioNova Hørecenter i nærheden af mig?
Med vores butiksøgemaskine her på hjemmesiden finder du ved angivelse af postnummer eller by din nærmeste forhandler.
Skal jeg have aftalt en tid, før jeg besøger et AudioNova Hørecenter?
Vi anbefaler, at du bestiller tid i dit lokale AudioNova Hørecenter, før du kommer ned i hørecentret. På den måde er vi sikker på, at vi har tid til at betjene dig.
Hvordan kan jeg kontakte et AudioNova Hørecenter?
Med vores butiksøgemaskine på vores hjemmeside kan du ved at indtaste postnummer eller by finde det nærmeste AudioNova hørecenter og dennes telefonnr. og e-mail-adresse. Ring venligst eller skriv en e-mail for at komme i kontakt med os.
Fordele ved AudioNova
Typer af høreapparater
Vi bruger cookies til at identificere din computer, så vi kan give dig den bedste brugeroplevelse, vise indholdet i din indkøbskurv og huske, hvortil du er nået i bestillingsprocessen. Du kan deaktivere cookies, som allerede er gemt på din computer, men det kan betyde, at du ikke får vist vores hjemmeside rigtigt, og at den ønskede funktionalitet måske ikke er til rådighed.