Oversigt

Hvad er misofoni?

Begrebet ”miso” kommer fra græsk og betyder had eller afsky; det græske ord ”phone” betyder lyd. Misofoni henviser dermed til, at bestemte lyde, som en vandhane, der drypper, de almindelige lyde, når der tastes på et tastatur, eller når der tygges tyggegummi ikke kan holdes ud. Ud over andre situationer kan de nævnte udløse en enorm irritation.

Misofoni er et neurologisk problem, hvor lydindtryk forveksles med andre stimuli i det centrale nervesystem. En person, der lider af misofoni, kan således ikke ignorere irrelevante lyde og fokuserer på den ubehagelige situation, hvorved der opstår irritation.

Selvom sådanne episoder opstår ved helt normale lyde, forårsager de alvorlige mellemmenneskelige problemer. Fordi lydene er uudholdelige for den berørte person, kan personen endda blive voldelig over for den, der frembringer lyden. Derfor undgår mennesker, som lider af sygdommen, ofte at forlade hjemmet.

Reaktionen på ubehagelige lyde kan variere og være let, middel eller kraftig, alt efter graden af misofonien. Her finder du hovedsymptomerne på lidelsen:
 • Overdreven reaktion på almindelige lyde
 • Fortvivlede forsøg på at forlade ubehagelige steder
 • Uforholdsmæssig irritation
 • Dårligt humør
 • Raserianfald
 • En fornærmelse af den person, der frembringer lyden

Hvad er fonofobi?

Lidelsen fonofobi defineres af angsten for eller vreden, når der høres bestemte lyde - i ekstreme tilfælde af misofoni taler man også om fonofobi. I en sådan situation kan den sygdomsramte få et nervesammenbrud, svedudbrud og endda hjertebanken, for eksempel ved lyden af bestik på en tallerken.

Frygten for høje lyde, såsom horn, alarmer, sirener, fyrværkeri og trafikstøj i storbyer falder også under denne kategori. Her finder du nogle tegn på fonofobi:
 • Panikanfald
 • Nervesammenbrud
 • Hjertebanken
 • Overdreven svedproduktion
 • Stress
 • Kvalme
 • Svimmelhed
 • Uforklarlige fysiske smerter
 • Besvimelse

Hvordan kan man behandle sygdommene?

Irritation kan også være forårsaget af høretab, men misofoni og fonofobi er ikke sygdomme, som kan behandles gennem hørelsen. Alligevel skal ørelægen tage affære i disse tilfælde, da der kan foretages en tilvænningsterapi for lyde eller tinnitus inden for rammerne af en behandling.

Fobier er former for angst, der opstår ubevidst. Således skyldes irritation over almindelige lyde en irrationel frygt. Derfor er en fremgangsmåde, der spænder over flere discipliner og tilbyder et team bestående af logopæder, psykiatere og psykoterapeuter, på sin plads. Sygdommen kan ikke helbredes, men en passende behandling kan gøre det lettere for den sygdomsramte at leve med sygdomsbilledet og opretholde livskvaliteten.

Misofoni og fonofobi er lidelser, som forårsager irritation over for lyde, men er ikke tegn på problemer med hørelsen, som det allerede blev slået fast tidligere. Når de første symptomer opdages, bør man få hjælp fra specialister, som kan vurdere situationen og få en passende behandling. Den sygdomsramte person kan således få styr på sin frygt og leve et sundt liv.