Oversigt

Hvad kan jeg forvente de første par uger?

Afhængigt af graden af høretab kan det være, at du lige nu oplever mange lyde i dæmpet form eller måske slet ikke. Når du får høreapparater, kommer lydene tilbage, og nogle lyde kan ligefrem virke støjende. Kvinde med høreapparatEn helt almindelig oplevelse er, at lyden af ens egen stemme er forandret ligesom klangen af velkendte lyde også er ændret.

Det kræver tilvænning at bruge nye høreapparater, særligt i starten, hvor man skal vænne sig til den nye hørelse samt fornemmelsen af høreapparaterne i ørene. Hjernen skal også til at registrere og behandle et væld af nye indtryk. På grund af høretabet kan det være længe siden, du sidst har hørt mange lyde i deres fulde styrke.
Mens du vænner dig til de mange almindelige lyde omkring dig, lærer din hjerne også at ignorere baggrundsstøj og koncentrere sig om de vigtige lyde. Dermed får du fuldt udbytte af høreapparaterne.

Et godt tip

For at hjælpe hjernen med at vænne sig til et normalt lydniveau igen, er det vigtigt, at du bruger høreapparaterne dagligt. Hvis du oplever udfordringer med de nye høreapparater, skal du kontakte et af vores hørecentre, så vi kan hjælpe dig

Bliv fortrolig med brugen af høreapparater

Audiologisten vil give dig en grundig vejledning i at sætte høreapparaterne i og tage dem ud igen. Sæt dig ind i, hvordan pleje, vedligeholdelse og rengøring af høreapparaterne gøres korrekt. Prøv også de forskellige indstillinger, og bliv dus med forskellene.

Start med at bruge apparatet derhjemme

Læg ud med at bruge høreapparaterne i rolige situationer. Det gør det lettere at identificere lyde korrekt uden at blive generet eller forstyrret af støj fra gaden eller anden baggrundsstøj. 

Et godt tip

Det er ikke nødvendigt at bruge høreapparaterne hele dagen. Begynd med at bruge høreapparaterne et par timer dagligt og brug dem langsomt mere og mere, indtil du har vænnet dig til at bruge dem fra morgen til aften.

TV & radio

Tag dig god tid til stille og roligt at prøve at se fjernsyn eller høre radio med høreapparaterne. Det kan være en god idé at lægge ud med nyhedsudsendelserne, da nyhedsværterne er trænede i at tale klart og tydeligt.

Du kan også prøve at tale i telefon med en nær ven. Start med at skrue ned for lydstyrken og juster den i løbet af samtalen til lydstyrken passer til dig. Hvis du har brug for andet tilbehør for at optimere telefonsamtaler eller lyden fra fjernsynet, kan en af vores professionelle audiologister rådgive dig.

Gode råd i samtalesituationer

Der findes en række gode råd, som kan være nyttige, hvis der er baggrundsstøj:

  • Vælg den bedst mulige høreposition. Mikrofonerne i høreapparaterne peger som regel fremad. Hvis personen, der taler, sidder bag dig eller ved siden af dig, kan det blive vanskeligt at forstå vedkommende. Sørg derfor for at placere dig over for samtalepartneren, så du kan se ansigtet og får mulighed for at følge mundbevægelserne.
  • Hvis du skal deltage i en samtale i en større gruppe, kan du opfordre til, at alle taler tydeligt og ikke i munden på hinanden – det gør det meget lettere at forstå, hvad der bliver sagt. Samtaler har det med at udvikle sig hurtigt. Forsøg ikke at lade dig frustrere, hvis det i perioder kan knibe med at følge samtalen. Spørg hellere, om du kan få et resume af det, der blev sagt.
  • Hold et vågent øje med ansigtsudtryk og kropssprog. Hvis du sørger for at følge med i samtalepartnerens mundbevægelser, kan du med tiden lære at oversætte bevægelserne til ord. Det er en teknik, som allerede bruges helt ubevidst af hjernen for at forstå utydeligt udtalte ord. Med lidt øvelse kan du træne denne evne målrettet.

Sidste skridt: Støjende omgivelser

Når du har vænnet dig lidt til dine høreapparater, kan du prøve at bruge dem i støjfyldte omgivelser, for eksempel på gaden eller på en restaurant. Det er en god idé at bruge disse steder til at afprøve, hvor effektivt du kan filtrere baggrundsstøj væk og føre en samtale.

Hvordan kan jeg hjælpe personer omkring mig?

Når man ikke længere hører så godt, så får man et høreapparat – så langt, så godt. Men det kræver ikke kun tekniske løsninger at opnå bedre hørelse, det stiller også krav til vores sociale nærmiljø. Familie og venner spiller en vigtig rolle.

Hvad er vigtigst?

Tålmodighed er nok den vigtigste egenskab, som kommunikationspartnerne skal besidde. Men det gælder også for brugeren af høreapparaterne. Man skal være tålmodig, for hørelse er en hjernefunktion, som skal trænes op igen.

Opmærksomhed er også vigtigt. Personer med et høretab skal ofte koncentrere sig meget for at kunne følge med i en samtale – ikke mindst i større selskaber. Det er ikke nok at følge med i samtalen med et halvt øre. Vores råd: Giv dig selv den nødvendige tid og opmærksomhed, du behøver for at kunne følge med i en samtale. Med lidt tålmodighed og koncentration vil du snart kunne nyde at deltage i større selskaber igen.

Åbenhed og ærlighed

Åbenhed og ærlighed er ligeledes vigtigt, når du taler med andre. Det gavner ikke nogen blot at smile, nikke og sige ja. Det øger blot frustrationerne hos begge parter. Vær åben omkring det, hvis der er noget, du ikke har fået helt fat i – og bliv ved med det.

Det kan godt være, at det er besværligt, men der er ikke andre løsninger. Giv helt konkret udtryk for, hvad du ikke forstår, og bed modparten om at tale tydeligere, omformulere eller at vende sig om mod dig, mens der tales. Modparten vil sjældent huske disse enkle adfærdsregler med det samme, så du bliver nødt til at minde familie og venner om det flere gange.

Hvordan kan jeg træne min hørelse?

Trafikstøj, annonceringer på togperronen eller summen på caféen stiller store krav til hørelsen. I sådanne situationer er det ofte vanskeligt at høre det hele eller at koncentrere sig om samtalepartneren. Her kan høreapparater hjælpe, men det er hjernens opgave at sørge for, at du forstår det, du hører. Det kan heldigvis trænes. Her får du fem praktiske øvelser, som du kan bruge i hverdagen:

1. Find ud af, hvor lyden kommer fra
Retningsbestemt hørelse er ekstremt vigtig, ikke mindst i trafikken, så vi kan høre, hvilken retning bilen kommer fra. Denne retningspejling kan trænes, eksempelvis ved at stille sig på en travl plads og prøve at lytte til forskellige lyde. Det kan være en samtale, højhælede sko eller en hund, der gør. Prøv at identificere de forskellige lyde og retningen, de kommer fra. På denne måde træner du både din koncentrationsevne og din hukommelse.
2. Lyde og følelser
Hold en pause på et par minutter, sæt dig på en bænk i parken eller på altanen, og prøv at lukke øjnene. Fokuser på de enkelte lyde, du kan høre, og prøv at være opmærksom på de følelser, lydene udløser. Bestemte lyde er ofte koblet til en bestemt følelse eller erindring.
3. Målrettet hørelse
De fleste af os er udfordrede i overfyldte lokaler, hvor støjen er øredøvende. Personer med et høretab står her over for helt særlige udfordringer. Det har ofte som konsekvens, at man helt undlader at opsøge sådanne situationer. Men sådan behøver det ikke at være, hvis man træner "målrettet hørelse". Vælg en situation med et højt lydniveau, for eksempel en restaurant eller en banegård, og koncentrer dig udelukkende om én lydkilde. Selektiv hørelse bliver bedre, jo mere man træner.
4. Dobbelt-op
Denne øvelse er lidt sværere end de foregående. Du skal bede to personer om hjælp, og de skal placere sig henholdsvis til højre og venstre for dig. Begge personer begynder nu at tale til dig, og det er din opgave at følge med i begge ordstrømme. På denne måde kan du træne din evne til at lytte i begge retninger og forbedre din sprogforståelighed, hvilket kan komme dig til gavn i mange situationer.
5. Forstå helt uden ord
Når vi lytter, er vi helt ubevidst også opmærksomme på modpartens kropssprog og ikke mindst ansigtsudtryk. Det hjælper os med at forstå det sagte i den rigtige kontekst. Du kan træne denne evne ved for eksempel at tage lyden af nyhedsudsendelsen på tv og prøve at forstå indslaget alene ud fra oplæserens bevægelser af læberne, kinderne, tungen og strubehovedet.
Hvis du i denne periode med nye lydindtryk stadig ikke har fundet dig helt til rette, bør du henvende dig til en af vores audiologister, som kan foretage et par justeringer, der muligvis kan hjælpe dig videre.