Oversigt

Hvordan virker batterier til høreapparater?

Tidligere brugte man primært kviksølvbatterier. Inden for de senere år er man imidlertid gået over til batterier af zink-luft-typen, da disse er mere miljøvenlige og holder spændingen konstant. De fungerer efter et simpelt princip: Overfladen på batterierne er udført med mange små huller, som tillader luft at trænge ind i batteriet. Her går luften i forbindelse med zinken, hvorved der dannes zinkoxid. Resultatet af denne kemiske reaktion er energi.

Det er vigtigt, at denne proces først sættes i gang umiddelbart inden, batteriet lægges i høreapparatet. Derfor er hullerne på høreapparatbatterier beskyttet med en særlig foliemembran.
Det er denne folie, du skal fjerne fra batteriet, inden du sætter det i høreapparatet. Batteriet begynder først at virke, når folien fjernes, og derfor kan der gå et øjeblik, inden høreapparatet forsynes med strøm.

Bemærk i øvrigt: Når beskyttelsesfolien er fjernet fra batteriet, kan afladningsprocessen ikke stoppes igen.

Derfor må folien først fjernes fra batteriet, når det er tid til at sætte det friske batteri i høreapparatet. Du kan også fjerne folien fra batteriet og vente to minutter, inden du lægger batteriet i høreapparatet.

Genopladelige batterier: Et alternativ til traditionel batteriteknologi

Der behøver ikke at sidde et almindeligt batteri i høreapparatet. Det kan også være et batteri af den genopladelige type. Fordelen er, at du ikke behøver at tænke på at skulle skifte batteriet. Når det genopladelige batteri er tomt, lader du det blot op, mens du sover. Hvilke høreapparatmodeller der findes med genopladelig batteriteknologi, og hvorvidt disse modeller egner sig til dit høretab, kan audiologisten rådgive dig om.

Hvor mange batterier skal jeg bruge til mit høreapparat?

Der skal bruges et høreapparatsbatteri per høreapparat.
 

Hvor ofte skal jeg skifte batteriet i mit høreapparat?

Hvor ofte du skal skifte batteri afhænger af størrelsen på batteriet og høreapparatets ydelse. Levetiden for et batteri i størrelse 10 i et digitalt høreapparat med mange reguleringsfunktioner er mellem tre og fem dage, mens levetiden for et større batteri af typen 13 i et høreapparat med færre funktioner kan være helt op til tre uger. Levetiden for et batteri kan også påvirkes af brugsmønsteret. Du er velkommen til at kikke forbi et af vores hørecentre for at få batterier.

Findes der forskellige høreapparatbatterier?

Der findes høreapparatbatterier fra forskellige producenter og i forskellige størrelser. Høreapparater af typen, der sidder bag øret, anvender primært batteritypen 13 eller 312, mens høreapparater, der sidder i øret, anvender typerne 312 eller 10.

Batteritypen 675 har en væsentligt højere ydelse og anvendes derfor i fysisk større høreapparatmodeller, hvor den sikrer længerevarende og kraftigere strømforsyning.

Hvilken størrelse er den rigtige?

Når du vil bestille eller hente nye batterier, men ikke kan huske, hvilken størrelse der skal bruges i dine høreapparater, kan du kigge på emballagen fra et at dine nuværende batterier. Batterier til høreapparater findes i de fire størrelser 10, 13, 312 og 675. Du skal ikke lade dig forvirre af de bogstavkombinationer, der eventuelt står sammen med tallet, for eksempel A, PR, S, ZD, ZA, V, DA eller ZL – de spiller en mindre rolle. På emballagen står størrelsestallet øverst til højre på en farvet baggrund.

Hvis du ikke længere har den gamle emballage, er det stadig ganske let at finde den rigtige batteristørrelse. Batterierne har forskellige diametre og tykkelser, så det er muligt at skelne dem fra hinanden. Se alle nødvendige oplysninger i tabellen herunder.
Typer af batterier Farvekode Diameter Højde Kapacitet Spænding
675 Blå 11.6 mm 5.4 mm 650 mAh* 1.4 V
13 Orange 7.9 mm 5.4 mm 310 mAh 1.4 V
312 Brun 7.9 mm 3.6 mm 180 mAh 1.4V
10 Gul 5.8 mm 3.6 mm 100 mAh 1.4 V
*mAh = milliamperetimer
 

Hvor får jeg nye batterier til mine høreapparater?

I Danmark er det gratis at få nye batterier til sine høreapparater. Derfor kan du altid henvende dig i et AudioNova Hørecenter og gratis få udleveret nye batterier.

Du kan også bestille høreapparater online via Oticon - uanset mærke, model og købssted. Du finder bestillingssiden til batterier her.

Hvordan sætter jeg batterierne i høreapparaterne?

Inden de små batterier til høreapparatet tages i brug, skal man først fjerne klæbefolien. Derefter anbefales det at vente to minutter, så batteriet kan levere sin fulde ydelse. Vær også opmærksom på at lægge batterierne i høreapparatet med den rigtige side opad – plus eller minus. Hvis det er vanskeligt at lukke batteriskuffen, så skyldes det oftest, at batteriet ikke er lagt korrekt i.

Hvis høreapparatet ikke virker, selv om der er monteret et nyt batteri, skal du kontrollere, om der eventuelt er kommet snavs ned i batteriskuffen – det kan nemlig forstyrre kontakten. Mange producenter tilbyder en magnetpen, som gør det lettere at skifte batteriet.

Hvordan skal batterierne til høreapparater opbevares?

Batterier skal hverken ligge på køl eller i direkte sol. Det bedste er en rumtemperatur mellem 10 og 25° C. Derudover er det vigtigt at opbevare batterierne ude af børns rækkevidde, fordi det er muligt at sluge de små knapceller.

Så snart batterierne er opbrugte, skal du fjerne dem fra høreapparatet, så de ikke lækker eller svulmer op.

Hvad skal jeg være opmærksom på ved bortskaffelse?

Batterier til høreapparater er ikke genopladelige. Brugte knapcellebatterier må ikke smides i skraldespanden sammen med det øvrige husholdningsaffald, men skal afleveres på batteriindsamlingssteder.