Man-fre fra kl. 09.00 til 18:30 70 23 08 55

Moderne høreapparater er udstyret med den nyeste digitale teknologi. De indstilles individuelt til den pågældende hørenedsættelse og der personlige behov. Det er vigtigt, for den enkelte berørte opfatter sin hørenedsættelse på sin helt egen måde. Moderne høreapparater har automatikprogrammer til alle lydmæssige forhold – funktioner, som forstærker tale og dæmper forstyrrende baggrundsstøj – samt en funktion til feedbackeliminering. Alt dette gør livet langt nemmere for personer med hørenedsættelse og sikrer bedre livskvalitet. På denne hjemmeside forklarer vi dig, hvordan høreapparaterne har udviklet sig, og hvordan moderne høreapparater fungerer. Derudover får du at vide, hvorfor høreapparater kan mere end blot at forstærke lyden i ørerne, og hvilke andre hjælpemidler der kan bidrage til af forbedre sprogforståeligheden og lyden.

Hvordan fungerer moderne høreapparater?

Moderne høreapparater er efterhånden blevet til kraftige computere, som takket være den nyeste teknologi kan afstemmes perfekt til dine individuelle behov, og som ud over høj bærekomfort også har et elegant design. Derudover fås de moderne medicinske apparater også til rimelige priser.

De består som oftest af tre hovedkomponenter: Mikrofon, processor og højttaler. Mikrofonen opfanger lyden fra omgivelserne, altså de akustiske signaler, og sender dem videre til processoren. Denne forstærker lydene og konverterer dem til elektriske signaler. Og højttaleren leder signalerne til bærerens øre. Her rammer lyden og kan igen opfattes klart af den berørte person.

For at sikre at høreapparatbrugerne får en så perfekt hørelse som muligt, forstærker høreapparaterne målrettet de lyde, som er vigtige for kommunikationen, og reducerer støj. Denne proces sker helt automatisk ved nye høreapparater.

Her kan du opleve flere af de ekstra funktioner, som moderne høreapparater har.
To mænd kigger på en mobiltelefon

Hvorfor høreapparater kan mere end blot forstærke lyden

En hørenedsættelse betyder ikke blot, at man kan høre mindre, men frem for alt også at man hører utydeligt og uforståeligt. Mange gange har lyde en anderledes, mere skinger eller brummende karakter. Ofte opfattes bestemte lyde som ubehagelige eller endda som smertefulde. I disse tilfælde rækker „en lydforstærkning“ ikke, hvis de berørte personer skal kunne høre bedre.
 

Find den rigtige lydstyrke

Teknologien til at forstærke lydsignaler er dog uundværlig. Personer med hørenedsættelse opfatter først lyde fra en bestemt lydstyrke – disse skal altså være højere end hos mennesker med god hørelse. Men når alt bliver højere, ville en politisirene eksempelvis være absolut ulidelig. Derfor finder man med tilpasningen af høreapparatet frem til høreapparatbrugerens såkaldte ubehagstærskel. Denne tærskel angiver det lydniveau, fra hvilket lyde opfattes som ubehagelige. Ved de fleste normalthørende ligger denne værdi ved ca. 100 decibel (dB), men det er forskelligt fra person til person.
 

Støj og præcise frekvensområder

Ud over lydstyrken i al almindelighed skal høreapparater målrettet forstærke de frekvenser, som ikke længere høres så godt. De mest avancerede digitale høreapparater kan udligne den pågældende hørenedsættelse inden for forskellige frekvensområder præcist og målrettet.
En ægte udfordring – både for teknologi og menneske – er bortfiltreringen af støj. Eksempelvis ved samtaler i travle restauranter, hvor også normalthørende gennemgår meget komplekse behandlingsmekanismer for at filtrere støjen fra samtalepartnerens stemme. Den nyeste teknologi inden for høreapparater gør det muligt at forbedre taleforståeligheden i sådanne situationer betydeligt.
For at imødegå vanskelige situationer er moderne apparater udstyret med forskellige høreprogrammer til forskellige lyttesituationer, eksempelvis restaurantbesøget eller når man lytter til musik derhjemme. Høreapparater har også flere frekvenskanaler, sådan at lydforstærkningen kan tilpasses individuelt til den enkelte brugers behov. Derudover er det muligt at undertrykke støj og den ubehagelige feedbackpibelyd.

Andre teknologiske hjælpemidler

Mange bag-øret-apparater er udstyret med en såkaldt T- eller telespole. Denne hjælper ved telefonsamtaler ved at overføre telefonens talesignalerne direkte til øret. På den måde forbedres lydkvaliteten og taleforståeligheden i betydelig grad. Denne telespole gør det muligt uden andet ekstraudstyr også at anvende induktive høresystemer i f.eks. mødelokaler, teateret eller i kirker. Dermed kan stemmerne modtages direkte af høreapparatet, og forstyrrende baggrundsstøj filtreres fra.

Høreapparater med Bluetooth kan ledningsfrit modtage tale og musik fra andre Bluetooth-kompatible lydkilder (mobiltelefon eller fjernsyn) på kort afstand. I nogle tilfælde kræver dette en lille ekstra enhed (streamer), som tilsluttes og videresender signalerne.

Efterhånden findes der også apps, der gør det muligt at betjene høreapparatet via din smartphone. Dermed kan du styre apparatet trådløst.

Du kan finde yderligere oplysninger om de funktioner og innovative løsninger, der kendetegner moderne høreapparater, og som fremtiden har i vente, lige her. Du kan også få en præsentation af de nyeste modeller hos en af vores kompetente hørespecialister og få hjælp til at vælge den rigtige løsning.
Hvis du ikke er sikker på, om du har brug for høreapparat, kan vores gratis hørescreening hjælpe dig videre. Hvis der ved denne konstateres en hørenedsættelse, anbefaler vi dig at besøge en af vores afdelinger eller din ørelæge.

Høreapparatets historie

Høreapparatet var engang forbeholdt kongelige ører, men inden for de seneste 200 år er det efterhånden kommet ud til et bredere publikum. Hvad de færreste ved er, at det første høreapparat, som blev patentanmeldt, blev båret af den engelske dronning Alexandra i 1901.
Hverdagsteknologi på højt niveau
Det var en af de mange betydningsfulde skridt på høreapparatets vej mod succes. For mange er det i dag en naturlig del af hverdagen, lige som et par briller eller apps på smartphonen. Vi kan nærmest ikke længere forestille os et liv uden disse tekniske hjælpemidler. På samme måde som ved smartphones er den nyeste generation af høreapparater endnu mere avanceret og endnu mindre end den forrige. De nye BTE- og ITE-høreapparater er takket være den nyeste teknologi også ultrakompakte, forbedrer hørelsen og sikrer at naturligt lydbillede. Selv om høreapparater er inde i en rivende udvikling, rækker deres rødder helt tilbage til det 17. århundrede.
De første høreapparater var uhåndterlige, men effektive
I det 17. århundrede gjorde man brug af ret uhåndterlige hjælpemidler. Hørerør i form af en tragt forstærkede allerede dengang lyden med op til mellem 20 – 30 dB, hvilket forbedrede den berørte persons høre- og livskvalitet mærkbart.
Telefonens udvikling
Udviklingen af telefonen i det 19. århundrede var også med til at sætte skub i udviklingen af det elektriske høreapparat. Den anvendte telefonteknologi var dog stadig ret omfattende i størrelse og uhåndterlig.
Det første bærbare høreapparat
I 1901 var det endelig så vidt, da den amerikanske ingeniør Miller R. Hutchinson patentanmeldte det første bærbare høreapparat. Dette apparat, som dronning Alexandra af England også var i besiddelse af, var allerede betydeligt mindre – men det vejede dog stadig anseelige 12 kilo.
BTE-høreapparatet
I 1940'erne var høreapparaterne allerede skrumpet og var på størrelse med en pakke cigaretter. Med lanceringen af transistoren i 1950'erne kom også gennembruddet. Fundamentet til bag-øret-høreapparater var lagt.
Lanceringen af digitale høreapparater
Indtil midten af 80'erne var BTE- og senere ITE-høreapparater [link til høreapparattyper] på et meget højt teknologisk niveau. Men så tog den digitale revolution også fart inden for høreapparatteknologien. Siden har man løbende videreudviklet apparaterne for at opnå så naturlige og skarpe lydbilleder som muligt. Samtidig bliver apparaterne hele tiden mindre og mere diskrete, sådan man næsten ikke længere kan se dem i øret.

I moderne høreapparater gør den digitale teknologi det i dag i tiltagende grad muligt for personer med alvorlig hørenedsættelse at leve et liv med alle sanser.

Andre emner

Nye høreapparatsmodeller
Hvad kan jeg forvente af et høreapparat?
Find et hørecenter nær dig
Vi bruger cookies til at identificere din computer, så vi kan give dig den bedste brugeroplevelse, vise indholdet i din indkøbskurv og huske, hvortil du er nået i bestillingsprocessen. Du kan deaktivere cookies, som allerede er gemt på din computer, men det kan betyde, at du ikke får vist vores hjemmeside rigtigt, og at den ønskede funktionalitet måske ikke er til rådighed.