Oversigt

Hvordan stilles diagnosen?

Fornemmer du, at du hører tiltagende dårligt i forbindelse med samtaler, eller når du ser fjernsyn derhjemme? Eller får du af og til at vide af dine samtalepartnere, at du måske bør få undersøgt din hørelse? Det kan være tegn på et potentielt høretab.

For at finde ud af om du har et høretab, kan du tage en gratis online høretest, som giver dig en idé om, hvordan det står til med din hørelse. Efterfølgende anbefaler vi dig at få foretaget en uforpligtende høreprøve hos en af vores audiologister. Her får du hurtigt en præcis afklaring af, hvordan din hørelse fungerer.

Hvis du har nedsat hørelse, vil audiologisten eventuelt råde dig til at bestille en tid hos din ørelæge.
Hvis du har nedsat hørelse, vil audiologisten eventuelt råde dig til at bestille en tid hos din ørelæge eller hjælpe dig med at bestille tid hos en af AudioNovas tilknyttede ørelæger. Det er vigtigt at få en henvisning til et høreapparat hos ørelægen, så du er berettiget til det offentlige tilskud. Ørelægen foretager også en høretest, som peger på, hvilke medicinske årsager der ligger til grund for din hørenedsættelse.

Hos ørelægen undersøges det desuden, om høretabet har fysiske årsager, og der foretages forskellige test som for eksempel en lydniveautest eller et audiogram. Hvis du ikke har en ørelæge, kan du henvende dig til et af vores hørecentre og tale med en af vores audiologister, som sammen med dig sørger for at finde den bedst mulige løsning til dine behov. Her får du individuel rådgivning og hjælp til at finde den helt rigtige høreapparatmodel.

Hvilket høreapparat skal jeg købe?

Hvilket høreapparat der passer bedst til dig afhænger af en række faktorer. Dels af typen og sværhedsgraden af dit høretab, og dels af din livssituation og dine arbejdsforhold. Hvis du har meget med mennesker at gøre eller taler meget i telefon, har du brug for et andet høreapparat, end hvis du tilbringer mange timer bag rattet i bilen, har meget aktive fritidsinteresser eller primært opholder dig derhjemme. Med afsæt i disse faktorer er det muligt at indsnævre antallet af modeller. Ofte spiller det også en rolle, hvor teknisk interesseret du er, eller hvor stort dit tilskud er, og naturligvis spiller også den personlige komfort en stor rolle ved køb af et høreapparat.

Der er også store forskelle på et høreapparat, der sidder bag øret, og høreapparater, der sidder i øret. Alt efter konstruktion og funktionalitet er der naturligvis også forskelle på prisen for høreapparatet. Høreapparater af typen, der sidder bag øret, er typisk billigere end den type, der sidder i selve øret.
Forskellen mellem billige høreapparater og høreapparater i premiumklassen skal oftest findes i antallet af ekstra funktioner. Moderne høreapparater kan for eksempel automatisk oprette forbindelse til smartphones, fjernsyn og lydanlæg. Valget af strømforsyning bør også tages i betragtning. Du kan vælge mellem modeller med høreapparatbatterier, der skal skiftes fra tid til anden, og modeller, der anvender genopladelige batterier.

Med de mange muligheder, der er på markedet, kan det altid betale sig at foretage en sammenligning af høreapparater. Læs mere om modellerne fra de forskellige producenter og deres individuelle fordele. I vores hørecentre kan du naturligvis også teste og afprøve høreapparaterne.

Forskellen mellem høreapparat og lydforstærker

Går du og overvejer, om du måske har brug for en lydforstærker til at afhjælpe dit høretab?

En ting er helt sikker: Man kan ikke foretage en direkte sammenligning af en lydforstærker og et høreapparat. Lydforstærkere er godt nok også udstyrede med en mikrofon og en forstærker, og i opbygning og udformning minder de også om gængse høreapparater. Men de kan kun øge lydstyrken og derfor ikke tilpasses til dit individuelle høretab eller dine personlige ønsker. Lydforstærkere sælges for det meste uden rådgivning. Derfor anbefaler vi et høreapparat, hvis du har en hørenedsættelse.

Hvordan indstilles høreapparatet bedst muligt?

For at sikre optimal taleforståelighed i alle hverdagssituationer skal man først finde den perfekte indstilling af høreapparatet. Her får du hjælp af vores erfarne og kompetente audiologister. Sammen finder I det rigtige høreapparat, og derefter justeres det i henhold til din hørekurve. Ved det første og de efterfølgende besøg justeres apparatet efter dine individuelle behov ved hjælp af en høreapparatprøve. Disse indstillinger optimeres løbende, indtil du er helt tilfreds og frem for alt har vænnet dig til den genvundne hørelse.

Hjernen skal nemlig først vænne sig til ”genhøret”, da det ikke sker lige så hurtigt, som når man for eksempel tager et par briller på. Tilpasningen af høreapparaterne samt undervisning i håndteringen af teknologien kræver lidt tålmodighed. Men det kan godt betale sig: Et fungerende og perfekt indstillet høreapparat bringer hørelsen og livskvaliteten tilbage! Vores erfarne audiologister hjælper dig gerne med at udvælge og indstille.

Et skridt i retningen af god hørelse

Trin 1: Behovsrelateret løsning
Vi kortlægger helt præcist, hvilke situationer din hørelse som oftest er udsat for i hverdagen og udarbejder på den måde en nøjagtig, individuel høreprofil. Efterfølgende vælger vi sammen og med udgangspunkt i dine behov det rigtige høreapparat og udarbejder et ikke-bindende tilbud. I den forbindelse informeres du grundigt om alle de omkostninger, der måtte opstå.
Trin 2: Ny hørelse
Dit nye høreapparat bliver nu indstillet til dine hørebehov. Dette efterfølges af en testfase, hvor du skal opleve forskellige lyttesituationer.
Trin 3: Kvalitetstjek
Her testes kvaliteten af dine høreoplevelser igen. Audiologisten foretager finjusteringer af høreapparaterne, så du opnår den bedst mulige hørelse. Vi kan også hjælpe med råd og vejledning, når det drejer sig om at blive berettiget til at få det offentlige tilskud.