Oversigt

Har jeg brug for høreapparat?

På verdensplan døjer mange millioner mennesker med nedsat hørelse eller høreproblemer. Det er langt fra kun ældre mennesker, der har problemer med hørelsen. Høreproblemer rammer i stigende grad også unge og sågar børn. Nedsat hørelse findes i mange forskellige former. Der kan være tale om en medfødt eller opstået døvhed, aldersrelaterede høreproblemer, et pludseligt høretabtinnitus, høreproblemer på grund af forkølelser, et sensorineuralt høretab eller hørenedsættelse som følge af et højt knald.

Hvis den nedsatte hørelse eller døvheden ikke er medfødt, kommer høretabet som regel gradvist snigende og nærmest helt ubemærket. Det er ofte familien eller venner, der først bemærker hørenedsættelsen og derefter gør den pågældende person opmærksom på problemet. Men hvordan kan du selv identificere en hørenedsættelse og finde ud af, om et høreapparat kunne være noget for dig?

Hvad er symptomerne på høretab?

Er du i tvivl om du selv eller en pårørende har et høretab? Her får du en række symptomer, du kan holde øje med.
  • Gør dine venner eller familien dig opmærksom på, at du har skruet meget højt op for fjernsynet?
  • Har du indtryk af, at dine samtalepartnere taler meget lavt eller utydeligt?
  • Har du vanskeligt ved at følge med i samtaler, fordi ord med højfrekvenskonsonanter som s, t, f, p, k og kombinationer af konsonanter som ch og sj bliver utydelige?
  • Har du svært ved at koncentrere dig om din samtalepartner og følge med i en samtale?
  • Har du selv på fornemmelsen, at du ikke længere hører helt så godt som tidligere?
  • Bliver det stadig mere vanskeligt at høre vigtige lyde såsom alarmer, telefoner eller dørklokken?
  • Hører du ikke længere høje lyde, som for eksempel fuglenes kvidren, så godt som tidligere?
  • Er samtaler og møder på arbejdspladsen en udfordring?
Alt dette kan være tegn på et høretab. Hvis du er usikker på, om du har et høretab, kan du prøve at tage en gratis online høretest. Hvis testen peger på høreproblemer eller høretab, er det vores anbefaling, at du besøger et af vores hørecentre eller en ørelæge og får foretaget en grundig undersøgelse af din hørelse.

Specialisten kan pege på årsagen, foreslå den bedst egnede behandling og afgøre, om et høreapparat vil kunne hjælpe dig med at genvinde din fulde hørelse. Hvis du har brug for høreapparat, kan du læse mere om de forskellige typer af høreapparater. Vores dygtige audiologister hjælper dig selvfølgelig med at vælge den helt rigtige model.

Har jeg virkelig brug for to høreapparater?

Binaural hørelse – hvad er det, tænker du sikkert. Binaural hørelse betyder at høre med begge ører. Udtrykket betegner evnen til at bestemme, hvilken retning en lydkilde kommer fra. Det kaldes også retningsbestemt hørelse eller rumlig hørelse. Det akustiske signal eller lydsignalet rammer det venstre og det højre øre forskelligt. Alt efter, hvilken retning lyden kommer fra, rammer den det ene øre minimalt hurtigere og kraftigere end det andet.

Denne lille forsinkelse er nok for vores hjerne. Tidsforskellen mellem lydens ankomst ved begge ører anvender hjernen til at beregne lydens retning. Kun med to sunde ører er det muligt at pinpointe præcist, hvor lyden kommer fra. Hvis du derfor har svært ved at høre, hvor den ringende telefon ligger, eller hvor barnet kalder fra, så kan det være første tegn på et høretab.

To ører, to apparater

Hvis du har fået konstateret et høretab på begge ører, så har du brug for to høreapparater. Ved aldersbetinget eller støjrelateret hørenedsættelse rammes begge ører som regel lige hårdt. I så fald vil du få ordineret to høreapparater efter dit besøg hos ørelægen.

Menneskets hørelse fungerer binauralt og er afhængig af to indbyrdes uafhængige kilder, vores ører, og derfor er det også nødvendigt med to høreapparater. Hvis du kun bruger et apparat, kan det ske, at øret uden høreapparat glemmer, hvordan man hører, på samme måde som en muskel, der ikke længere trænes. Efterfølgende brug af et høreapparat kan ganske vist hjælpe, men det er forbundet med et stort genoptræningsarbejde.

Binaural hørelse kan redde liv, særligt i trafikken, da den gør det muligt at høre, hvor bilen, bussen eller cyklen kommer fra. Det er også vigtigt at bruge høreapparat på begge ører for at kunne filtrere samtaler ud fra støjende omgivelseslyde. Det er derfor ofte også hensigtsmæssigt at bruge to høreapparater, hvis du har en mindre grad af hørenedsættelse på det ene øre. Mennesket har nemlig brug for begge sine ører for at opnå den bedst mulige hørelse.

Det er derfor som udgangspunkt vigtigt at komme i gang med at genskabe sin hørelse så hurtigt som muligt, så det auditoriske område i hjernen fortsat stimuleres og holdes i form. Hvis du er usikker på, om du har et høretab, så bør du ikke udsætte besøget hos en ørelæge eller et af vores hørecentre. Find tilbage til et liv fuld af lyde.