Man-fre fra kl. 09.00 til 18:30 7060 6800
Vil du besøge World of Hearing?
Bestil tid i World of Hearing, og oplev med egne ører den forskel, høreapparater kan gøre. World of Hearing ligger i Lyngby og i Aarhus.

Når du køber høreapparater i et privat hørecenter som AudioNova, kan du også være berettiget til et offentligt tilskud. Der findes ligeledes andre former for tilskud, som du kan få. Læs mere om de forskellige typer tilskud her.

Tilskud fra det offentlige til alle

Som kunde i et privat hørecenter får du tilskud til dine høreapparater. Per 1. januar 2022 lyder tilskuddet til ét høreapparat på kr. 4.200,- og tilskuddet til to høreapparater på kr. 6.585,-. Vi hjælper dig med at søge det offentlige tilskud.

Tilskud kan opnås, hvis følgende betingelser er opfyldt:

  • Du skal være over 18 år
  • Du må ikke have modtaget høreapparater helt eller delvist betalt af det offentlige inden for de seneste 4 år
  • Er det første gang, du skal have høreapparater, skal du have en henvisning fra en øre-næse-halslæge. Dette er en obligatorisk del af forløbet hos AudioNova. Vi samarbejder med uvildige øre-, næse-, halslæger, som du kan få en tid hos. Du behøver ikke at have været hos en ørelæge inden din første konsultation hos os

Sygeforsikring Danmark

Er du medlem af "Sygeforsikring Danmark" kan du ligeledes få et tilskud, som udgør 50 procent af egenbetalingen - dog max. kr. 1.500,- per øre i gruppe 1 og 2. For gruppe 5 får du kr. 1.000 per øre.

Helbredstillæg

Hvis du er folkepensionist, kan du have fordele af et eventuelt Helbredstillæg. Du kan søge din kommune om tillægget. Tillægget dækker op til 85 procent af din resterende egenbetaling efter fratræk af offentligt tilskud samt evt. tilskud fra Sygeforsikringen Danmark.

Din vej til høreapparater
Find et hørecenter nær dig