Man-fre fra kl. 09.00 til 18:30 70 23 08 55
Forside

Databeskyttelsepolitik

SONOVA RETAIL DENMARK APS´

POLITIK FOR BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

(DATABESKYTTELSESPOLITIK)

 

1. OM DATABESKYTTELSESPOLITIKKEN 

Vi er glade for dit besøg på vores hjemmeside og den interesse, du har udvist for os. Det er vigtigt for os, at dine oplysninger behandles fortroligt, og vi ønsker, at du er tryg ved at besøge vores hjemmeside, booker en høretest i et af vores hørecentre, foretager en online høretest, benytter vores chat, bestiller vores brochure, tilmelder dig som testperson for vores høreapparater og udfylder vores kontaktformular, så vi kan ringe dig op. Vi er meget opmærksomme på at beskytte dine personoplysninger og overholder gældende lovgivning om databeskyttelse.

Denne databeskyttelsespolitik har til formål at informere dig som bruger af vores hjemmeside - hvad enten du blot orienterer dig på hjemmesiden om vores forskellige tilbud og produkter, tilmelder dig som testperson af vores høreapparater, benytter vores chat, udfylder vores kontaktformular med henblik på et efterfølgende telefonopkald, bestiller en af vores brochurer, booker en høreprøve i et af vores hørecentre eller selv foretager en online høretest - om, hvorledes AudioNova, et varemærke i Sonova Retail Denmark Aps, Dyrehavevej 3, 2930 Klampenborg, telefon 39 76 02 05, e-mail info@audionova.dk, CVR-nr. 16753181 ("Sonova Retail Denmark ApS") behandler dine personoplysninger, og hvilke rettigheder du har i relation til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine personoplysninger.


2. FORMÅLET MED BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Vores overordnede formål med at behandle dine personoplysninger er at give dig en bedre brugeroplevelse på vores hjemmeside, optimere vores hjemmeside og at administrere den daglige drift. Det gør vi bl.a. ved at registrere din onlineadfærd på vores hjemmeside, ved at tilbyde dig forskellige muligheder for at kontakte os og booke høretest via hjemmesiden. Dette gør vi også med at målrette vores markedsføring og kampagnetilbud til dig, via onlinekampagner, som er tilgængelig på forskellige mediesites, vores egne produktundersøgelser og -konkurrencer samt ved at yde hjemmesiden teknisk support og indsamle statistik.


3. INDSAMLING OG TYPER AF PERSONOPLYSNINGER

Når du besøger vores hjemmeside, og hvis du gør brug af nogle af hjemmesidens muligheder, herunder f.eks. booking af høretest eller udfyldelse af vores online kontaktformular, registrerer vi nødvendige personoplysninger om dig i relation til dit hjemmesidebesøg.  

Vi indsamler dine personoplysninger på følgende måde og fra følgende kilder:
 • Du tilmelder dig vores nyhedsbreve via hjemmesiden;
 • Du booker en høretest via hjemmesiden;
 • Du foretager en online høretest via hjemmesiden;
 • Du udfylder vores online kontaktformular, så vi kan ringe dig op;
 • Du benytter vores chatfunktion;
 • Du tilmelder dig som testperson til at teste nogle af vores høreapparater;
 • Du bestiller en eller flere af vores brochurer via hjemmesiden;
 • Du responderer på vores  onlinekampagner ved at klikke videre til vores hjemmeside og benytter vores kontaktformular, eller deltager i produkt- og spørgeskemaundersøgelser og konkurrencer via vores hjemmeside;
 • Din øvrige onlinefærden og -adfærd på vores hjemmeside. Du kan læse om brug af cookies her.
 • Du benytter dig af sociale medier så som Facebook, Instagram, LinkedIn og TrustPilot, hvor du ved at følge og eventuelt kommentere vores opslag eller benytte funktioner som eksempelvis Like, Share eller hashtags kommunikerer med os.
  De personoplysninger, som vi behandler om dig, udgør navnlig:
 • Oplysninger relateret til din onlinefærden på vores hjemmeside, herunder bl.a. navnet på din internetudbyder, den hjemmeside, du besøger os fra, de sider, som du kigger (klikker) på, og hvor længe du er på siderne.
 • Identifikationsoplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse;
 • Oplysninger relateret til din hørelse, når du enten booker en tid til en høretest i en af vores hørecentre eller i forbindelse med gennemførelsen af din online høretest, herunder typen af høreapparat og oplysning om hørenedsættelse, samt hvorvidt du tidligere har fået konstateret et høretab af en professionel (ørelæge eller andre hørecentre).


4. RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Databeskyttelse er en integreret del af vores virksomhed, og vi har ansvaret for beskyttelsen af dine personoplysninger, når du er i kontakt med os. Vores behandling af dine personoplysninger sker altid i overensstemmelse med de gældende nationale og internationale regler og standarder.

Når vi på vores hjemmeside behandler dine personoplysninger, hvad enten det f.eks. er i forbindelse med din udfyldelse af vores online kontaktformular, via vores chatfunktion eller i forbindelse med booking af en høretest, sker dette, fordi det er nødvendigt for, at vi kan forfølge en legitim interesse, der vejer tungere end dine interesser. Vores legitime interesse er bl.a. at kunne ringe tilbage til dig, efter du har udfyldt vores kontaktformular eller at kunne svare dig i chatten, at kunne gennemføre din onlinebooking af din høretest, at du via et link kan downloade vores brochurer og at foretage profilering og registrere dine præferencer mv. for at målrette vores tilbudskampagner og annoncer til dig med henblik på forbedring af din brugeroplevelse.


5. MODTAGERE AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi udveksler alene dine personoplysninger med de modtagere, hvor det er nødvendigt i forbindelse med dit hjemmesidebesøg hos os. Vi udveksler personoplysninger med følgende modtagere:

 • Vores samarbejdspartnere og leverandører, som vi har godkendt til at bistå os i forbindelse med vores virksomhed i den almindelige drift;
 • Øvrige tredjeparter, hvis vi vurderer, at det er nødvendigt for at forhindre eller afbøde ulovlige eller skadelige handlinger. 


6. OPBEVARING OG SLETNING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi opbevarer dine personoplysninger, indtil det ikke længere er nødvendigt i forhold til det formål, hvortil oplysningerne behandles. Dine personoplysninger vil derfor blive slettet i overensstemmelse med følgende procedurer:

 • Oplysninger om din onlinefærden og -adfærd vil blive slettet i henhold til vores cookiepolitik.
 • Oplysninger om dig vil blive slettet i overensstemmelse med vores slettepolitik, hvilket oftest vil være senest 5 år efter den sidste kommunikation med dig, medmindre der er opstået en tvist eller lignende, som udgør en saglig grund til yderligere opbevaring.


7. OVERFØRSEL TIL TREDJELANDE

Dine personoplysninger kan overføres til tredjelande, dvs. lande uden for EU/EØS, og Sonova Retail Denmark ApS skal sikre, at overførslen altid sker på et lovligt grundlag. Overførselsgrundlaget kan bl.a. være en afgørelse fra EU Kommissionen om et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, såsom det er tilfældet med f.eks. Schweiz, EU Kommissionens standardkontraktbestemmelser for overførsel af personoplysninger, som modtageren er bundet af, eller EU-U.S.Privacy Shield, hvis modtageren er etableret i USA og certificeret under denne ordning. Du kan anmode om at få en kopi af overførselsgrundlaget udleveret fra vores databeskyttelsesrådgiver ved at henvende dig til os som angivet nedenfor under pkt. ‎10.


8. DINE RETTIGHEDER

Vi har iværksat en række foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger og sikre dine rettigheder. Bemærk, at du altid har ret til at anmode om udøvelse af en rettighed, men at muligheden for at imødekomme din anmodning i visse tilfælde kan være begrænset, f.eks. fordi visse nærmere betingelser skal være opfyldt, eller en undtagelse heraf finder anvendelse.  

Du har således mulighed for at anmode om indsigt i og kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Du har også ret til at gøre indsigelse imod, at vi behandler dine personoplysninger, og denne ret kan gøres gældende til enhver tid, hvis vi behandler dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring. Herudover har du ret til at anmode om berigtigelse af ukorrekte oplysninger, sletning af dine personoplysninger og begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger. Endelig har du ret til at anmode om dataportabilitet, dvs. at du kan anmode om at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet til os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og få transmitteret disse personoplysninger til anden forhandler.

Hvis du har afgivet samtykke til behandlingen af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Tilbagekalder du dit samtykke, vil dette dog ikke berøre den behandling af dine personoplysninger, som fandt sted forud for tilbagekaldelsen.

9. LINKS

Vores hjemmeside kan omfatte eller indeholde links til andre hjemmesider, som ikke er dækket af denne privatlivspolitik. Sonova Retail Denmark ApS ejer ikke disse hjemmesider og hverken styrer eller kontrollerer sådanne tredjeparters brug af dine personoplysninger. Sonova Retail Denmark ApS er ikke ansvarlig for disse hjemmesiders indhold eller for brugen af dine personoplysninger i forbindelse hermed.


10.   HENVENDELSER OG KLAGE

Har du spørgsmål angående denne databeskyttelsespolitik, vil du anmode om en af de ovennævnte rettigheder, eller er du uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger, kan du kontakte vores skandinaviske databeskyttelsesrådgiver på denne email:  info@audionova.dk. Bemærk, at vores databeskyttelsesrådgiver alene kan besvare dine spørgsmål vedr. behandling af personoplysninger. Handler din henvendelse om booking af høretest, tilmelding eller har du spørgsmål til vores produkter, høreværn, tilbehør, eller ønsker du at vide mere om at få foretaget en høretest, bedes du kontakte vores call center ved at ringe på 7060 6800 eller sende en mail tilmarketing@audionova.dk. Du er også velkommen til at benytte vores chat.  

Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet, som er den myndighed i Danmark, der fører tilsyn med bl.a. virksomheders behandling af personoplysninger. Kontaktoplysninger på Datatilsynet er tilgængelige på deres hjemmeside: www.datatilsynet.dk.


11.  ÆNDRINGER TIL DATABESKYTTELSESPOLITIKKEN

Denne databeskyttelsespolitik vil blive opdateret og ændret med jævne mellemrum uden forudgående varsel, samt når det er nødvendigt som følge af lov- og praksisændringer på databeskyttelsesområdet. Vi anbefaler derfor, at du løbende holder dig orienteret. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden, accepterer du den reviderede databeskyttelsespolitik. Hvis du ikke accepterer denne databeskyttelsespolitik (som den til enhver tid måtte foreligge), bedes du forlade hjemmesiden med det samme.

 

                                                                                                    Dato for seneste ændring af

databeskyttelsespolitikken

[02.05.2018]

 

Vi bruger cookies til at identificere din computer, så vi kan give dig den bedste brugeroplevelse, vise indholdet i din indkøbskurv og huske, hvortil du er nået i bestillingsprocessen. Du kan deaktivere cookies, som allerede er gemt på din computer, men det kan betyde, at du ikke får vist vores hjemmeside rigtigt, og at den ønskede funktionalitet måske ikke er til rådighed.